Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

informace1_175778.png
 • V bakalářském studiu bude od zimního semestru akademického roku 2021/2022 probíhat přechod na nové akreditace u všech studijních programů. Studenti první ročníků se tedy budou řídit studijními plány, které byly od zimního semestru roku 2021 inovovány.
   
 • Studenti druhých, třetích a vyšších ročníků bakalářského studia se budou řídit studijními plány starších studijních programů (SAS, Kulturní dějiny, Historie-OHM).
   
 • Jejich předměty budou pro výuku slučovány s předměty nové akreditace. Níže jsou připojeny tabulky usnadňující přehled o vzájemném provázání jednotlivých předmětů.
   
 • V případě, že bude předmět vyučován v režimu „individuální výuka“, bude naplnění podmínek jeho absolvování definováno vyučujícím či garantem takového předmětu, předmět však nemusí být součástí pravidelné rozvrhované výuky. Pro konkrétní podmínky se prosím obracejte na jejich vyučující.
   
 • Studenti druhého ročníku starého studijního programu Historie - Ochrana hmotných památek si v průběhu ZS 2021 zvolí téma bakalářské práce a od letního semestru 2021 až do konce svého studia budou plnit povinnosti související s jejich specializací - budou navštěvovat specializovanou výuku archeologicky či naopak památkářsky zaměřených předmětů, druhou část náplně OHM budou absolvovat formou individuální výuky, s výjimkou tří povinných státnicových předmětů, jež jsou vyznačeny pro takové studenty jako povinné. Daná možnost se také týká studentů ve třetím ročníku daného studijního programu.
   
 • V případě nejasností se prosím obracejte s dotazy na mou adresu.

                                                                                                                                                                  Vladan Hanulík

Soubory ke stažení Velikost
SAS - docx 27 kB
Soubory ke stažení Velikost
OHM - docx 34 kB