Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt ff

Konzultační hodiny - UHV -  ZS přednáškové období 2023/2024


doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
budova EA, kancelář 11 034
telefon: +420 466 036 073
email: martin.capsky@upce.cz
konzultační hodiny:  

PhDr. Jan Frolík, CSc.
budova EA, kancelář 11 034
telefon: +420 466 036 073
email: jan.frolik@upce.cz
konzultační hodiny: středa 13:00 - 14:00

Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.
budova EA, kancelář 10 033
telefon: +420 466 036 691
e-mail: vladan.hanulik@upce.cz
konzultační hodiny: čtvrtek 12:00 - 12:30

Mgr. Dita Homolová, Ph.D.
budova EA, kancelář 15 035
telefon:+420 466 036 221
e-mail: dita.homolova@upce.cz
konzultační hodiny:  

doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 034
telefon: +420 466 036 212
e-mail: tomas.jiranek@upce.cz
konzultační hodiny: úterý 10:00 - 11:00
+ + po předchozí domluvě e-mailem 

Mgr. Katarína Kapustka, Ph.D.
budova EA, kancelář 11 034
telefon: +420 466 036 073
e-mail: katarina.kapustka@upce.cz
konzultační hodiny: čtvrtek 10:30 - 11:00
+ po předchozí domluvě e-mailem 

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 030
telefon: +420 466 036 208
e-mail: jiri.kubes@upce.cz
konzultační hodiny: čtvrtek 14:00 - 14:45 
+ po předchozí domluvě e-mailem na e-mailu: jiri.kubes@upce.cz

Mgr. et Mgr. Veronika Lacinová Najmanová
budova EA, kancelář 10 023
telefon: +420 466 036 755 
e-mail: veronika.lacinovanajmanova@upce.cz
konzultační hodiny: úterý 9:30 - 10:00

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
budova EA, kancelář 10 032
telefon: +420 466 036 768
e-mail: milena.lenderova@upce.cz
konzultační hodiny: středa 13:30 - 14:30

 doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035
telefon: +420 466 036 221
e-mail: marie.mackova@upce.cz
konzultační hodiny: po předchozí domluvě e-mailem 

doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 038
telefon: +420 466 036 210
email: pavel.marek@upce.cz
konzultační hodiny: úterý 13:00 - 14:00 

Mgr. Šárka Nekvapil Jirásková, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035
telefon: +420 466 036 210
email: sarka.nekvapiljiraskova@upce.cz
konzultační hodiny: čtvrtek 9:00 - 10:00 

doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.
budova EA, kancelář 11 034
telefon: +420 466 036 073
e-mail: pavel.panoch@upce.cz
konzultační hodiny: Konzultace v ZS AR 2023/24 jsou možné v termínech na základě předchozí e-mailové domluvy. Zájemci o téma bakalářské nebo diplomové práce z oblastí dějin umění, dějin architektury, památkové péče a hmotné kultury prosím kontaktujte mne na: Pavel.Panoch@upce.cz Velmi rád s Vámi možnosti témat zkonzultuji a při jejich výběru Vám budu nápomocen.

Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035
telefon: +420 466 036 221
e-mail: helena.pochobradska@upce.cz
konzultační hodiny: úterý 17:00 - 17:30
+ po předchozí domluvě e-mailem 
 

Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.
budova EA, kancelář 10 033
telefon: +420 466 036 691
e-mail: katerina.ptackova@upce.cz
konzultační hodiny:

PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 034
telefon: +420 466 036 039;
e-mail: vitezslav.prchal@upce.cz
konzultační hodiny: úterý 13:00 - 14:00
+ po předchozí domluvě e-mailem 
 

Mgr. Šárka Caitlín Rábová, Ph.D.
budova EA, kancelář 10 023
telefon: +420 466 036 755 
e-mail: sarkacaitlin.rabova@upce.cz
konzultační hodiny: čtvrtek 10:00-10:30

Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.
budova EA, kancelář 10 032
telefon: +420 466 036 768
e-mail: hana.stoklasova@upce.cz
konzultační hodiny:  

Mgr. Jana Stráníková, Ph.D.
budova EA, kancelář 10 033
telefon: +420 466 036 691
e-mail: jana.stranikova@upce.cz
konzultační hodiny: čtvrtek 13:30 - 14:00 (EA 10033) nebo jindy po předchozí domluvě emailem (online)

PhDr. František Šebek
budova EA, kancelář 10 033
telefon: +420 466 036 691
e-mail: frsebek@seznam.cz
konzultační hodiny: pondělí 13:00 - 14:00
+ po předchozí domluvě e-mailem 
 

Mgr. Bohdan Šeda
budova EA, kancelář 11 034
telefon: +420 466 036 073;
e-mail: bohdan.seda@upce.cz
konzultační hodiny: středa 17:00 - 17:30 v místnosti CB01008

prof. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.
budova EA, kancelář 10 023
telefon: +420 466 036 755 
e-mail: miroslav.sedivy@upce.cz
konzultační hodiny: pondělí 9:00 - 10:00 

Mgr. František Radek Václavík
budova EA, kancelář 11 034
telefon: +420 466 036 073
frantisekradek.vaclavik@upce.cz
konzultační hodiny:  

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
budova EA kancelář 12 033
telefon: +420 466 036 527
e-mail: petr.vorel@upce.cz
konzultační hodiny: pondělí 13:00 - 14:00
+ po předchozí domluvě e-mailem 

Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 034
telefon: +420 466 036 039
e-mail: zbynek.vydra@upce.cz
konzultační hodiny: středa 10:00 - 12:00

 


Externí zaměstnanci 

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.
zdenek.hazdra@ustrcr.cz

doc.PhDr. Vladimír Hrubý
telefon: +420 466 036 073
e-mail: vl.hr.50@seznam.cz

Mgr. Marie Jílková
jilkova.marie@gmail.com
konzultační hodiny: dle dohody e-mailem

Mgr. Tereza Jošková
joskova@vcm.cz
 

Ing. Milan Mariánek
milan4maria@gmail.com

PhDr. Jan Musil
musiljanarche@gmail.com

doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.
nemecek_jan@quick.cz

Mgr. Zuzana Pavelková Čevelová, Ph.D.
zuzana.cevelova@email.cz

Mgr. David Richter
d.richter@email.cz

Mgr. Tereza Siglová, Ph.D.
tereza.siglova@seznam.cz

Mgr. Zuzana Stránská, Ph.D.
zuzana.varekova@centrum.cz

Mg.A. Tomáš Židek, Ph.D.
zidek2000@seznam.cz