Konzultační hodiny

Konzultační hodiny - UHV -  ZS 2022/2023


doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
budova EA, kancelář 11 034
telefon: +420 466 036 073
email: martin.capsky@upce.cz 
konzultační hodiny: 

 

PhDr. Jan Frolík, CSc.
budova EA, kancelář 11 034
telefon: +420 466 036 073
email: jan.frolik@upce.cz
konzultační hodiny: středa 16:00 - 17:00

 

Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.
budova EA, kancelář 10 033
telefon: +420 466 036 210
e-mail: vladan.hanulik@upce.cz
konzultační hodiny: středa 10:30 - 11:30

 

Mgr. Dita Homolová, Ph.D.
budova EA, kancelář 15 035
telefon:+420 466 036 221
e-mail: dita.homolova@upce.cz
konzultace: úterý 11:30 - 12:00

 

doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 034
telefon: +420 466 036 212
e-mail: tomas.jiranek@upce.cz
konzultační hodiny:  úterý 10:00 - 11:00

 

Mgr. Katarína Kapustka, Ph.D.
budova EA, kancelář 11 034
telefon: +420 466 036 073
e-mail: katarina.kapustka@upce.cz
konzultační hodiny: 

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 030
telefon: +420 466 036 208
e-mail: jiri.kubes@upce.cz
konzultační hodiny: čtvrtek  14:00 - 14:45
+ dle předchozí dohody na mailu Jiri.Kubes@upce.cz.


Mgr. et Mgr. Veronika Lacinová Najmanová
budova EA, kancelář 10 023
e-mail: veronika.lacinovanajmanova@upce.cz
konzultační hodiny: čtvrtek 9:00 - 9:30
+ dle předchozí domluvy e-mailem

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
budova EA, kancelář 10 032
telefon: +420 466 036 768
e-mail: milena.lenderova@upce.cz
konzultační hodiny:  úterý 14:30 - 16:00

              

doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035
telefon: +420 466 036 221
e-mail: marie.mackova@upce.cz
konzultační hodiny: úterý 13:00 -14:00

 

doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 038
telefon: +420 466 036 210
email: pavel.marek@upce.cz
konzultační hodiny: pondělí 15:00 - 16:00

 

Mgr. Šárka Nekvapil Jirásková, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035
telefon: +420 466 036 221
email: sarka.nekvapiljiraskova@upce.cz
konzultační hodiny: úterý 9:30 - 10:00
+ dle předchozí domluvy e-mailem

 

       

doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.
budova EA, kancelář 11 034
telefon: +420 466 036 073
e-mail: pavel.panoch@upce.cz
konzultační hodiny: 

 

Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 035
telefon: +420 466 036 221
e-mail: helena.pochobradska@upce.cz
konzultační hodiny: čtvrtek 16:30 - 17:00
 

 

Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.
budova EA, kancelář 10 033
telefon: +420 466 036 691
e-mail: katerina.ptackova@upce.cz
konzultační hodiny: středa 14:30 - 15:00

 

 

PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 034
telefon: +420 466 036 039;
e-mail: vitezslav.prchal@upce.cz
konzultační hodiny: 

 

Mgr. Šárka Caitlín Rábová, Ph.D.
budova EA, kancelář 10 023
e-mail: sarkacaitlin.rabova@upce.cz
konzultační hodiny: do konce října pouze na základě předchozí domluvy e-mailem, následně každý čtvrtek 13:00-14:00.

 

Mgr. Ema Součková, Ph.D.
budova EA, kancelář 10 023
e-mail: ema.souckova@upce.cz
konzultační hodiny: pátek 8:00 - 9:00
 

 

Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.
budova EA, kancelář 10 032
telefon: +420 466 036 768
e-mail: hana.stoklasova@upce.cz
konzultační hodiny: pondělí 12:30 - 13:30
+ dle předchozí domluvy e-mailem

 

Mgr. Jana Stráníková, Ph.D.
budova EA, kancelář 10 033
telefon: +420 466 036 691
e-mail: jana.stranikova@upce.cz
konzultační hodiny: 
Pouze online - MS TEAMS (po dohodě emailem):
úterý 13:00-14:00
čtvrtek 13:00-14:00

 

PhDr. František Šebek
budova EA, kancelář 10 033
telefon: +420 466 036 691
e-mail: frsebek@seznam.cz
konzultační hodiny: pondělí 14:00 - 15:00 
+ dle předchozí dohody e-mailem

 

Mgr. Bohdan Šeda
budova EA, kancelář 11 034
telefon: +420 466 036 073;
e-mail: bohdan.seda@upce.cz
konzultační hodiny: 

 

prof. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.
budova EA, kancelář 10 023
telefon: +420 466 036 039
e-mail: miroslav.sedivy@upce.cz
konzultační hodiny: pondělí 9:00 - 10:00

 

Mgr. František Radek Václavík
budova EA, kancelář 11 034
telefon: +420 466 036 073
frantisekradek.vaclavik@upce.cz
konzultační hodiny: 

 

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
budova EA kancelář 12 033
telefon: +420 466 036 527
e-mail: petr.vorel@upce.cz
konzultační hodiny: po předchozí domluvě v pondělí 12:00 - 13:00

 

Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.
budova EA, kancelář 12 034
telefon: +420 466 036 039
e-mail: zbynek.vydra@upce.cz
konzultační hodiny: úterý 9:00 -10:00
+ dle předchozí dohody e-mailem


 


Externí zaměstnanci + doktorandi

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.
zdenek.hazdra@ustrcr.cz

 

doc.PhDr. Vladimír Hrubý
telefon: +420 466 036 073
e-mail: vl.hr.50@seznam.cz

 

Mgr. Marie Jílková
jilkova.marie@gmail.com
konzultační hodiny: dle dohody e-mailem

Mgr. Tereza Jošková
joskova@vcm.cz
 

Ing. Milan Mariánek
milan4maria@gmail.com

 

PhDr. Jan Musil
musiljanarche@gmail.com

 

doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.
nemecek_jan@quick.cz

 

Mgr. Zuzana Pavelková Čevelová, Ph.D.
zuzana.cevelova@email.cz

 

Mgr. David Richter
d.richter@email.cz

 

Mgr. Tereza Siglová, Ph.D.
tereza.siglova@seznam.cz

 

Mgr. Zuzana Stránská, Ph.D.
zuzana.varekova@centrum.cz

 

Mg.A. Tomáš Židek, Ph.D.
zidek2000@seznam.cz
 

Rozšířit fotografii: 
false