Studijní programy

Bakalářské studium:

Studenti si mohou vybrat vybrat ze čtyř oborů bakalářského studia.

Magisterské studium:

Absolventi všech bakalářských oborů studijního programu Historické vědy si mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu, přičemž si mohou vybrat ze sedmi specializací. 

Doktorské studium:
Absolventi všech magisterských oborů si mohou vybrat ze dvou specializací Historické vědy a Historical Sciences.

Rigorózní řízení a titul PhDr. (před jménem).
Podrobné informace o průběhu rigorózního řízení naleznete v řádu rigorózního řízení.

Rozšířit fotografii: 
false