Doktorandská kolokvia

Zveme nejen doktorandy na kolokvia s našimi pozvanými hosty.

Kdo má zájem se přidat,  nechť kontaktuje doc. Jiřího Kubeše (jiri.kubes@upce.cz) a bude mu zaslán odkaz na konkrétní kolokvium.

Rozšířit fotografii: 
true