Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

edificio_central_uaeh_pachuca._006_176711.jpg

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a Univerzita Pardubice (v zastoupení FF a ÚHV) vzhledem ke shodným akademickým, vědeckým i kulturním zájmům  uzavřely v roce 2016 memorandum o budoucí spolupráci, jehož cílem posílení internacionalizace, kooperace, akademické i kulturní výměny a tím i utužení vzájemných vazeb nejen mezi oběma institucemi, nýbrž též mezi Mexikem a Českou republikou.

Spolupráce se nadále bude rozvíjet především na mezi lnstituto de Ciencias Sociales
(UAEH) a Filozofickou fakultou Univerzity Pardubice.

Universidad Autonóma del Estade de Hidalgo