Profesorské a habilitační řízení

Zásady habilitační a jmenovací komise pro posouzení odborného profilu uchazeče o vědecko-pedagogický titul docent a profesor jsou k dispozici na webu fakulty filozofické.

 

doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí n. Labem; České dějiny a československé dějiny; jmenována 19. 11. 2017

doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.; FF JčU České Budějovice; České dějiny a československé dějiny; jmenován 19. 9. 2014

true

PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.; PedF UK Praha; České dějiny a československé dějiny; jmenován 1. 11. 2016

Mgr. Petr Grulich, Ph.D.; FF Univerzita Hradec Králové; České dějiny a československé dějiny
jmenován 1. 12. 2015

Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.; FF UPa; České dějiny a československé dějiny; jmenován 1. 3. 2015

Věra Sokolová, M.A, Ph.D.; FHS UK Praha; České dějiny a československé dějiny; jmenována 1. 1. 2014

Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.; FF UPa; České dějiny a československé dějiny; jmenován 1. 11. 2011

 

true
Rozšířit fotografii: 
false