Výběrové řízení na místo akademického pracovníka/pracovnice Katedry filozofie

Děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice

výběrové řízení

 

na obsazení místa akademického pracovníka pro katedru filozofie:

  • místo docenta pro obor filosofie se zaměřením na antickou filosofii a politické myšlení. 

 

Kvalifikační požadavky:

Habilitace v oboru a předpoklady pro vědeckou práci. Uchazeč o výše uvedenou pracovní pozici nemá v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v ústavu AV, o případnou dočasnou výjimku je nutno požádat předem děkana fakulty.

 

Předpokládaný nástup 1. 3. 2019 nebo dle dohody.

K přihlášce doložte strukturovaný životopis, ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, o akademických titulech či vědeckých hodnostech a přehled dosavadní pedagogické, vědecké a publikační činnosti.

 

Přihlášku je nutno doručit do 30 dnů od zveřejnění, tj. do 8.2.2019 elektronicky na adresu:

dita.jancarikova@upce.cz. Do předmětu e-mailu uveďte název pozice.

Nebo poštou na adresu:

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

děkanát

Dita Jančaříková

Studentská 84

532 10 Pardubice

 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení