UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU přihlášky na nový akademický rok

8. 6. 2020

UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU

Fakulta filozofická UPa nabízí cyklus přednášek pro veřejnost známý jako Univerzita volného času. Záměrem organizátorů je představit dějiny lidské civilizace v celé jejich šíři a současně prezentovat humanitní vědní obory vyučované na Fakultě filozofické. V rámci ročních přednáškových cyklů, tematicky nebo chronologicky jasně vymezených, jsou posluchači seznamováni s vývojem lidské civilizace od starověku až po současnost.

 

Posluchačem UVČ se může stát každý, kdo odevzdá přihlášku a zaplatí vstupní poplatek, jehož výši stanovuje děkan Fakulty filozofické. Zápisné ve výši 500,- Kč musí být zaplaceno do 31. července 2020, jinak místo bude uvolněno jinému zájemci. Platbu proveďte:

- osobně po dohodě s p. Ditou Jančaříkovou (dita.jancarikova@upce.cz; tel. 466 036 226) nebo

- převodem na účet u Komerční banky, číslo účtu: 37030561/0100, variabilní symbol: 45100001 (text pro příjemce: příjmení + jméno)

Místo konání přednášek: budova EB posluchárna E2, Fakulta filozofická

 

"Germánský svět“

cyklus přednášek Univerzity volného času

Filozofické fakulty Univerzity Pardubice v akademickém roce 2020/2021