Tajná, hříšná, zvrácená: zakázaná sexualita a její historické proměny

Uložit do kalendáře 08-12-2022 9:00 08-12-2022 18:00 Czech republic/Europe Tajná, hříšná, zvrácená: zakázaná sexualita a její historické proměny Téměř po celé období lidských dějin společnost určovala hranice „přirozenému“ sexuálnímu pudu a definovala kontury pohlavního života člověka. Církevní učení, světské právo či lékařská věda, přímo i nepřímo utvářely podobu normativní sexuality a... Fakulta filozofická, EA 13022
08. 12. 2022 Fakulta filozofická, EA 13022
UHV
TAJNÁ, HŘÍŠNÁ, ZVRÁCENÁ: ZAKÁZÁNA SEXUALITA A JEJÍ HISTORICKÉ PROMĚNY

Téměř po celé období lidských dějin společnost určovala hranice „přirozenému“ sexuálnímu pudu a definovala kontury pohlavního života člověka. Církevní učení, světské právo či lékařská věda, přímo i nepřímo utvářely podobu normativní sexuality a vymezovaly, který z jejich projevů je nepřijatelný a který naopak žádoucí, co je dovoleno a co je zakázáno. XI. adventní kulatý stůl pořádaný Ústavem historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice se zaměří na problematiku zakázané sexuality, která patří mezi etablovaná témata historického bádání, jež i v českém prostředí již dávno našla svůj ohlas. Přesto doufáme, že se nám podaří najít nové úhly pohledu a diskutovat dosud nezodpovězené otázky. Více informací naleznete zde.

Jako možné (nikoliv výlučné) tematické okruhy navrhujeme:

❖ Ideové základy normativní sexuality a jejich genderové, rasové, etnické konotace.

❖ Utváření a vyjednávání hranic mezi různými formami sexuality (např. tzv. normální a perverzní, chtěnou a nechtěnou, zdravou a patologickou aj.).

❖ Sexuální násilí a jeho tematizace/tabuizace.

❖ Zakázána sexualita jako distinktivní znak sociální skupiny.

❖ Příklady překračování hranic heteronormativity, neheterosexuální projevy a důvody jejich zákazu/marginalizace.

❖ Metafory zakázané sexuality v literatuře a umění.

Vítáme zájemkyně a zájemce z řad etablovaných badatelů, začínajících výzkumníků i studujících doktorského studia. Návrhy příspěvků s krátkou anotací zasílejte nejpozději do 31. srpna 2022 na adresu veronika.najmanova@email.cz. Písemné verze vybraných konferenčních příspěvků budou po recenzním řízení publikovány v časopise Theatrum Historiae.

Ústav historických věd
Mgr. et Mgr. Veronika Lacinová Najmanová