Rozhodnutí děkana FF o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

Rozhodnutí děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí a tím výsledek výběrového řízení, které se konalo 31. ledna 2019

 

 • Ustanovuji doc. Mgr. Jiřího Kubeše, Ph.D. na místo vedoucího Ústavu historických věd, a to od 18. 2. 2019 na dobu 3 let.

   

 • Ustanovuji PhDr. Miroslava Koubu, Ph.D. na místo vedoucího Katedry literární kultury a slavistiky, a to od 18. 2. 2019 na dobu 3 let.

   

 • Na místo vedoucího Katedry religionistiky nebyl nikdo vybrán.

   

 • Přijímám Mgr. et Mgr. Katarínu Kapustku, Ph.D. na místo odborného asistenta se zaměřením na dějiny pravěku pro ÚHV, a to od 18. 2. 2019 s částečným pracovním úvazkem na dobu 3 let.

   

 • Zařazuji Mgr. Petru Kalavskou, Ph.D. na místo odborného asistenta se zaměřením na anglickou a americkou literaturu a britská a americká kulturní studia na KAA, a to od

  18. 2. 2019 a zároveň prodlužuji její pracovní poměr na dobu neurčitou.

   

 • Přijímám Mgr. Kateřinu Keplovou na místo asistenta na výuku praktického jazyka, psaného a mluveného projevu na KAA, a to od 18. 2. 2019 s plným pracovním úvazkem na dobu 1,5 roku.

   

 • Přijímám ThDr. Jana Rokytu, Ph.D. na místo odborného asistenta se zaměřením na dějiny náboženství a současnou religiozitu na KRe, a to od 18. 2. 2019 s plným pracovním úvazkem na dobu 1 roku.

   

   

V Pardubicích dne 1. února 2019

 

                                                                                                prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

                                                                                                          děkan FF UPa

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení