Provoz na Fakultě filozofické od 20. září 2021

13. 9. 2021

V souladu s aktuálními protiepidemickými opatřeními rektorátu Univerzity Pardubice vydává děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice toto opatření.

Zaměstnanci

V návaznosti na aktuálně platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví a Opatření rektora č. 8/2021 bylo s účinností od 1. 7. 2021 zrušeno organizované testování zaměstnanců v prostorách Univerzity Pardubice.

Je pouze doporučeno mít při sobě doklad o očkování, případně platnou zprávu o negativním výsledku RT-PCR testu nebo rychlého antigenního testu.


Studenti

V souladu s vládním usnesením č. 775 není studentům stanovena povinnost při výuce na vysokých školách prokázat splnění pravidla OTN (neboli očkování – test – nemoc).
Pro pobyt na univerzitní koleji a pro konání hromadných akademických obřadů platí jiná opatření – viz Souhrnné informace ke koronaviru.


Provoz na fakultě

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest se upravuje takto:

Ve vnitřních prostorách budov Univerzity Pardubice platí obecné pravidlo nošení ochrany cest dýchacích (respirátorů) s následujícími výjimkami:

  • respirátor nemusí nosit zaměstnanci v době výkonu práce na pracovišti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka;
  • respirátor nemusí při výuce nosit studenti, kteří sedí v lavici či jsou jinak usazeni, a akademičtí pracovníci;
  • respirátor není nutné nosit při zkoušce nebo konzultaci, pokud je mezi všemi přítomnými dodržena minimální vzdálenost 1,5 m;
  • respirátor nemusí nosit studenti v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje);
  • studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti jiných právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti.

Tímto se zrušuje celé Opatření č. 9/2021.

Pardubice, 14. září 2021
děkan FF UPCE