Pozvánka na zasedání AS FF

22. 11. 2019

POZVÁNKA

na

76. zasedání AS FF UPa

 

které se koná v pondělí 2. prosince 2019 od 15:00 hodin

v učebně EB 01012

 

Program:

  1. Zahájení a jmenování skrutátora
  2. Schválení programu jednání
  3. Představení nových senátorů AS FF Hany Synkové za komoru AP a Jaroslava Bureše za studentskou komoru
  4. Projednání návrhu na zřízení legislativní komise senátu
  5. Projednání návrhu na složení disciplinární komise FF

    pro období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021 (představí prod. Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.)

  6. Různé

 

 

 

                                                                      Mgr. Marta Pató, Ph.D.

                                                                            předsedkyně AS FF