Pozvánka na shromáždění členů akademické obce FF

22. 11. 2022

Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

svolává

shromáždění členů akademické obce Fakulty filozofické,

které se bude konat

v pondělí 5. prosince 2022

od 13:30 hod. v EB 01019

 

Program:

  1. Zpráva o činnosti studentských senátorů AS FF
  2. Hodnocení výuky z hlediska studentů FF
  3. Diskuse k zaslaným podnětům z řad akademické obce FF
  4. Od 14:10 osobní představení kandidátů na senátory AS UPCE – studentští kandidáti se představí v EB 01012, kandidáti z řad akademických pracovníků v EB 01019

Uzávěrka podávání návrhů na kandidáty je 25. listopadu, elektronické představení si kandidáti zajišťují sami mimo čas a prostor tohoto shromáždění

 

Všichni členové akademické obce FF UPCE jsou srdečně zváni!

 

V Pardubicích 20. 11. 2022, za předsednictvo AS FF UPCE

Marta Pató, Helena Jaklová, Jindra Lavrenčíková