Obhajoby disertačních prací

Dne 20. 12. 2017 se bude konat obhajoba dizertační práce, budova EA, 12. patro, č. m. 12027.

Studijní program: Historické vědy

Studijní obor: Historie

 

Mgr. Zuzana Stránská  - K vývoji metodiky a současným možnostem plošných průzkumů na vesnici.

 

školitel: prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc. , Fakulta filozofická UPa