Novinky

Za několik dní se Česká republika už podruhé stane předsednickou zemí v Radě EU. Od začátku července bude český hlas mezi evropskými státy znít o něco silněji. Do červnové Kavárny Universitas jsme si proto pozvali hosta, o jehož skvělém vhledu do problematiky Evropské unie nemůže být pochyb. Byla jím Ludmila Johnová, vedoucí oddělení pro Eurocentra v rámci sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR. Otázek, kterých jsme se dotkli, bylo několik. Jaký je vztah Čechů vůči Evropské...
Slavnostní akademický obřad promoce a sponze absolventů FEI proběhne dne 30. června 2022 od 10 hodin v Aule Arnošta z Pardubic. Obřad potrvá asi hodinu a během něj nebude možné opouštět aulu. Sraz absolventů je v 8:30 ve vstupní hale auly. Absolventi, kteří se nedostaví k nácviku obřadu včas a ve vhodném oděvu, se nemohou obřadu zúčastnit. Pro rodinné příslušníky a přátele studentů se aula otevře čtvrt hodiny před začátkem obřadu. Vzhledem k ...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Pokud jste si nestihli včas podat přihlášku do jednoho z bakalářských studijních programů naší fakulty, máte stále ještě šanci! Termín pro přihlášení do dodatečného přijímacího řízení byl prodloužen do 23. srpna 2022. Ale pozor - přihlášky přijímáme už pouze v papírové podobě! Veškeré potřebné informace naleznete pod následujícími odkazy:  Dodatek ke směrnici o přijímacím řízení Pro uchazeče o studium | Fakulta elektrotechniky a informatiky (...
Spisovatelé Lukáš Vavrečka a Klára Smolíková sepsali průvodce báječným světem audioknih a zvou k jeho četbě každého, koho poslech knih vábí z profesionálního zájmu i pouhé zvědavosti. Kromě svižných kapitol a přehledně vysvětlených termínů čekají čtenáře i půvabné komiksy od talentované kreslířky Kačky Illnerové. V těchto dnech vychází první česká kniha o audioknihách a my jsme už od chvíle, kdy jsme se do projektu pustili, připraveni odrážet námitky. Námitka č. 1: Proč...
Prohloubení již navázané spolupráce se základními školami bylo završeno podpisem smlouvy o spolupráci. Pět základních škol v našem regionu, jejichž žáci se umístili na předních příčkách v regionálním kole soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“, potvrdilo svou spolupráci s Fakultou chemicko–technologickou. ZŠ se tak staly „fakultními školami“ FChT. Cílem této užší spolupráce je zvyšovat zájem žáků o chemii a také technické obory. Vybrané školy budou moci pravidelně...
Exkurze v DACHSERu 24. 06. 2022
Akademičtí pracovníci z katedry Dopravního managementu, marketingu a logistiky (DMML) navštívili sídlo DACHSER Czech Republic a.s. v Kladně. Během přínosné exkurze si prohlídli ekologicky přívětivá řešení pro city logistiku.   Děkan naší fakulty doc. Libor Švadlenka bez váhání přijal výzvu obchodního ředitele DACHSERu, odložil sako a nasedl na speciální „bajk“, se kterým v místním logistickém areálu najel pár set metrů, a to velmi svižným tempem....
V rámci workshopu „Creating business models for sustainability and circular economy“, který včera uspořádalo Centrum pro vědu a výzkum FES (CVV) vystoupil mj. Dr. Fazal ur Rehman se zajímavým příspěvkem „How to Conduct a Research Study: A Practical Approach for Beginners a Business Model Innovation for Circular Economy.“ V auditoriu seděli převážně doktorandi fakulty, z nichž se nemalá část zabývá problematikou inovací, jejich podporou, ale také částečně vybranými aspekty...
Zápisy do studia Zápisy uchazečů, kteří byli přijati ke studiu na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice pro akademický rok 2022/2023, se budou konat ve dnech 29. 6. – 1. 7.  2022 podle níže uvedeného rozpisu do jednotlivých studijních programů. Zápisy budou probíhat v budově Dopravní fakulty Jana Pernera, v posluchárně DB B1, Studentská 95, Pardubice. Jak se k nám dostanete? Návod zde.  K zápisu s sebou vezměte občanský průkaz, 1...