Novinky

Ve středu 27. února 2019 proběhlo v zasedací místnosti děkanátu 16. zasedání Vědecké rady Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, které bylo současně jejím závěrečným zasedáním ve složení, které jmenoval děkan fakulty prof. Kalenda při svém nástupu do funkce v roce 2015. Při této příležitosti se děkan fakulty prof. Petr Kalenda rozhodl udělit členům Vědecké rady Stříbrnou medaili za zásluhy a vyjádřit tak všem své poděkování a ocenění odvedené práce. Profesor...
POZVÁNKA na 66. řádné zasedání Akademického senátu FF UPa, které se koná v pondělí 11. března 2019 od 14:00 hodin v učebně video místnosti 13 038 (13NP, budova EA). Program: Zahájení a jmenování skrutátora Schválení programu jednání Návrh žádosti o udělení akreditace doktorského studijního programu Philosophy (v anglickém jazyce) Vyhlášení voleb členů Akademického senátu FF UPa pro funkční období 2019-2022: Harmonogram voleb...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Volby Volby do obou komor AS FZS probíhají ve dnech 7. – 8. 3. 2019 od 7:30 do 14:30 hodin v učebně ZB 25 (relaxační místnost) FZS a zároveň dne 7. 3. 2019 od 12:00 do 13:00 hodin v prostorách informačního centra (jídelny) v areálu Pardubické nemocnice. Volby jsou tajné a každý člen akademické obce hlasuje osobně. Před obdržením volebního lístku je každý volič povinen prokázat svou totožnost volební komisi.   Navržení kandidáti pro volby do komory...
The International Office is delighted to host 2 presentations about career and study opportunities in Europe on Monday 11 March at the Language Centre, DB 01002. From 3:00 p.m. to 4:00 p.m. Mr. Jáchym Hercher, policy officer at the European Commission, will talk about career oportunity in Europe. It will be held in Czech and English. From 4:00 p.m to 6:00 p.m. the Alliance Francaise and Campus France will give – as they did in 2017 and 2018 – a presentation of study programmes in...
Pardubičtí čtenáři mohou od 1. března využívat novinku a vracet knihy do sdílených biblioboxů. Pokud si zapůjčíte knihu v Krajské knihovně v Pardubicích, bez problému ji můžete vrátit do biblioboxu Univerzitní knihovny. A stejnou službu poskytuje i krajská knihovna. Dvakrát v týdnu budou knihy z biblioboxů krajské knihovny rozmístěných po městě vybírány a na Univerzitu Pardubice se vrátí vždy v úterý. Výpůjčky budou uživatelům univerzitní knihovny z konta odečteny do 5...
Odborné asistentky z Ústavu ekonomických věd  Ing. Simona Pichová, Ph.D. a Ing. Radka Knězáčková, Ph.D. získaly společně s kolegy z Dopravní fakulty J. Pernera prostředky od grantové agentury ČR na projekt s názvem „Nastavení nových vzdělávacích a výchovných priorit reflektujících měnící se potřeby trhu práce v sektoru dopravy a spojů.“ Společný projekt si klade za cíl zlepšit kvalitu odborných předmětů na středních školách. Řešitelé projektu, pod vedením Ing. Dalibora...
Dne 15. února 2019 předsedkyně Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana Fakulty zdravotnických studií. Písemné návrhy na kandidáty na funkci děkana FZS UPa je možné vložit do volební schránky na studijním oddělení FZS UPa od 15. 2. 2019 do 6. 3. 2019 do 14:00 hodin nebo osobní, či písemnou formou na adresu fakulty k rukám předsedkyně volební komise Mgr. Markéty Papršteinové, Ph.D...
V příloze naleznete přijatá usnesení 149. zasedání Pléna České konference rektorů, které proběhlo 14.2.2019 na Masarykově univerzitě v Brně.