Novinky

OZNÁMENÍ o konání 17. (mimořádného) zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice  ve funkčním období 2020 - 2023, které se uskuteční v úterý 26. dubna 2022 od 14:00 hodin distančně, formou videokonference   Program zasedání: 1. Schválení skrutátorů zasedání. 2. Souhlas s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu Univerzity Pardubice formou videokonference.  3. Schválení programu...
Univerzita Pardubice naléhavě varuje před podvodnými e-maily, jež jsou pod jejím jménem občas rozesílány různým organizacím s falešnou žádostí o údajné cenové nabídky a zneužívají jména UPCE, či jejích e-mailových adres, ať již fiktivních nebo skutečných. Jedná se o podvod. Příloha v e-mailu obsahuje počítačový virus. Neotvírejte v žádném případě přílohu. Cílem útočníka je zmanipulovat příjemce e-mailu k otevření přílohy a dostat se tak do jeho počítače. E-maily nejsou posílané z...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Děkan Fakulty filozofické vyhlašuje na úterý 19. dubna 2022 od 12.30 do 14.30 hodin pro studenty Fakulty filozofické Univerzity Pardubice D Ě K A N S K É  V O L N O Výuka je v tyto hodiny zrušena z důvodu představení kandidátů do Akademického senátu Fakulty filozofické UPCE.
Vybraní studenti navazujícího studijního programu Finance a studenti doktorského studia Markéta Libiaková a Bernard Vaníček se spolu s Janem Černohorským zúčastnili fóra Zlaté koruny Finovace. Fórum se zaměřilo na inovace na finančních trzích, na zhodnocení rozvoje a významu fintech firem a jejich budoucí perspektivy. Na fóru mj. vystoupili dva členové bankovní rady ČNB T. Nidetzký a A. Michl, představitel Ministerstva financí ČR, zástupci bank, fintech firem, platebních institucí, dalších...
Vysokoškoláci ocení při výuce výzvy, zábavu a propojení s praxí. Pokud při tom pomohou handicapovaným, je to pro ně vítaný bonus. Takovouto možnost zažili studenti Fakulty ekonomicko-správní, Univerzity Pardubice. Během minulého podzimu navrhovali ve svých projektech novou koncepci marketingové komunikace pro Centrum Kosatec. Studenti se museli vžít do situace neziskové organizace, která je limitována jak financemi, tak zdravotním či jiným omezením svých...
Zajímá Tě chemie a stále váháš, kam jít studovat?  Tak pojď k nám do Pardubic a staň se součástí naší chemické rodiny ve "městě chemie". Prodlužujeme termín podávání přihlášek pro bakalářské studijní programy do 31. května 2022. Vše co nabízíme najdeš na studuj.upce.cz e-prihlaska  
Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu zve všechny zájemce na přednášku Jak prakticky realizovat management po nástupu do firmy, kterou přednese Jiří Střelec (poradenský portál Vlastní cesta). 14. 04. 2022, od 9:00, DB-B1
Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd zve všechny zájemce na sérii přednášek a workshopů Kanceláře veřejného ochránce práv: Diskriminace spotřebitele (11. 4. 2022, 10:00, EA-03024) Diskriminace v pracovním právu (20. 4. 2022, 10:00, DB-B2) Činnost ČOI z pohledu veřejného ochránce práv (25. 4. 2022, 10:00, EA-03024). Kontakt: JUDr. Martin Šmíd, Ph.D., email: martin.smid@upce.cz