Novinky

Z důvodu čerpání plánovaných dovolených, bude ve dnech 25. - 29. 7. přerušen provoz všech servisních tiskových služeb poskytovaných Katedrou polygrafie a fotofyziky. Upozorňujeme tímto všechny zájemce o tiskové práce spojené se zpracováním posterů, aby své požadavky posílaly s dostatečnou časovou rezervou. Příchozí požadavky v době dovolených, budou zařazovány do výroby následující pracovní den po dovolené 1.8.  Děkujeme za pochopení a...
Než dětem, a to i těm náctiletým, začaly prázdniny, mohly si užít společně s rodiči Den s fakultou. Každý rok pořádá Fakulta zdravotnických studií speciální den pro zaměstnance a jejich rodiny.  Letos se nesl v atmosféře oslav 15 let výročí založení fakulty, a tak bylo pozvání mířeno na všechny zaměstnance univerzity. Pojďte se společně s námi ohlédnout prostřednictvím fotogalerie a aftermovie.  Den s fakultou  Zábavné i...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Dnešní škola nemusí být taková, jakou si ji pamatujeme, a vlastně by ani z mnoha důvodů taková být neměla. Rodiče dnes hrají velmi důležitou roli v tom, jaká bude podoba vzdělávání dětí ve školách. Možná důležitější, než kdy jindy předtím.  Pro posun k opravdu kvalitnímu modernímu vzdělávání je klíčové, aby rodiče po své škole nevyžadovali výchovu k poslušnosti a s ní spojené přístupy učitelů, které sami ve škole zažili, protože ty patří do minulého století a jsou již dávno přežité....
Dopravní fakultě Jana Pernera byla udělena akreditace pro dvouletý navazující magisterský studijní program Transport Operations Management (TOM) vyučovaný v anglickém jazyce. Výuka tohoto programu, který je určen zahraničním i českým studentům, bude zahájena v akademickém roce 2023/2024. Na výuce se podílí 17 akademických pracovníků ze tří kateder (katedry technologie a řízení dopravy, katedry dopravního managementu, marketingu a logistiky a katedry informatiky a matematiky...
Základní sociální poradenství on-line: mobilní aplikace Sociální pracovník v mobilu pomáhá i v ukrajinštině Mobilní aplikace Sociální pracovník v mobilu je provozována Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a rozvíjena za podpory projektu Interní grantové soutěže FZS UPCE „Potenciál využití mobilních technologií při poskytování základního sociálního poradenství". Základní sociální poradenství Základní sociální poradenství je zákonem vymezeno jako poradenství...
Vždycky s helmou 15. 07. 2022
Kdy je partnerský vztah toxický? Jak poznat sexuální obtěžování? Jakým způsobem se chránit před pohlavními nemocemi? Na podobné otázky najdou teenageři odpovědi díky studentům z Univerzity Pardubice. Studenti Fakulty filozofické otevřeli téma, které je pro mnohé tabu. Vytvořili brožuru, jež se zabývá sexuální výchovou žáků základních škol. Pomoci má nejen samotným teenagerům, ale také učitelům a rodičům, kterým napoví, jak s dětmi o těchto tématech mluvit. Dospívají, dokončují...
Minulý týden se v Aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice uskutečnily akademické obřady Fakulty ekonomicko-správní. Vysokoškolské diplomy obdrželi absolventi bakalářských a navazujících magisterských programů z rukou děkana Fakulty ekonomicko-správní prof. Ing. Jana Stejskala, Ph.D. Letošní bakalářské zkoušky v květnu a červnu 2022 úspěšně složilo 116 posluchačů Fakulty ekonomicko-správní. Z toho: 31 posluchačů ve studijním programu Hospodářská politika a ...
Univerzita Pardubice se podílela na premiérovém pracovním setkání vlády a kolegia Evropské komise v první den českého předsednictví v Radě EU. Jednání se uskutečnilo v pátek 1. července v Litomyšli, kde sídlí Fakulta restaurování, jejíž prostory i technika byly během reprezentativní akce využity. Části programu se zúčastnil také rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek. „Je nám ctí, že naše univerzita může poskytnout část moderního zázemí u ...