Novinky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR by Vás rádo upozornilo na „Open Mathematical Olympiad 2019 (International Student Olympiad)“, kterou pořádá Běloruská-Ruská univerzita ve dnech 20. – 22. 2. 2019 v Mogilevu. Pracovní jazyky budou angličtina a ruština. Termín podání přihlášek je do 21. 12. 2018 a registrační poplatek činí 70 Eur za team. Cestovné, ubytování a stravné se neproplácí, hradí je každá vysílací instituce....
Česká konference rektorů a Slovenská rektorská konference vydávají k 28. říjnu 2018 společné prohlášení při příležitosti kulatého výročí založení Československé republiky. Nejvyšší představitelé akademické obce v České republice a ve Slovenské republice se s úctou a hrdostí připojují ke vzpomínce na založení společného státu, který v roce 1918 znamenal naplnění státotvorného úsilí Čechů a Slováků. Navzdory složitosti doby a problémům, kterým...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Naše republika slaví sto let od svého založení. Dlouhou historii od vzniku samostatného Československého státu připomíná Univerzita Pardubice během celého roku prostřednictvím přednášek, výstav či diskusí na půdě univerzity. V neděli 28. října se připojila k dalším oslavám, které se uskutečnily na náměstí Čs. legií v Pardubicích. Zástupci města, kraje a  univerzity se zúčastnili pietního aktu u sochy prvního prezidenta republiky Tomáše Garrigue Masaryka a netradiční dobová...
Zástupci Centra transferu technologií a znalostí se ve dnech 10. – 12. října účastnili veletrhu BioJapan 2018, nejvýznamnější partneringové akce zaměřené na oblast biotechnologií, která se koná na území Asie. Prezentovali zde vybrané výsledky výzkumných týmů Univerzity Pardubice a hledali partnery pro další rozvoj projektů.   Letos se konal již dvacátý ročník veletrhu a tradičně byl zaměřen na zprostředkování interakce mezi firmami a výzkumnými organizacemi v oblasti...
Slavnostní bakalářská sponze absolventů studijních oborů: Anglický jazyk pro odbornou praxi (Bc.) Anglický jazyk – specializace v pedagogice (Bc.) Humanitní studia (Bc.)    Německý jazyk pro hospodářskou praxi (Bc.) Německý jazyk pro odbornou praxi (Bc.) Religionistika (Bc.) se koná 22. listopadu 2018 v 9.00 hodin v Aule Univerzity Pardubice. Sraz absolventů (ve společenském oblečení) je v 8.00 hodin v předsálí Auly...
Ve čtvrtek dne 25. 10 2018 bude studijní oddělení FEI uzavřeno. Úřední hodiny se ruší.
Imatrikulace  studentů 1. ročníků bakalářského prezenčního studia proběhne ve čtvrtek  1. 11. 2018 v Univerzitní aule. Studenti jsou rozděleni do jednotlivých skupin podle abecedy. 1. skupina  - příjmení studentů začínající A – J zahájení imatrikulace v 9.00  hodin, sraz studentů v 8.00 hod. v Univerzitní aule. 2. skupina - příjmení studentů začínající  K - Pl zahájení imatrikulace v 11.00 hodin,  sraz  studentů v 10.00 hod. v...
V sobotu 13. 10. se sešlo na Pernštýnském náměstí hodně lidí, kteří chtěli podpořit dobrou věc. Katedra tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice a Univerzitní sportovní klub ve spolupráci s Klubem onkologicky nemocných zorganizovali další ročník Běhu naděje. Tradičním během přišli sportovci i nesportovci, dospělí i děti podpořit výzkum léčení rakoviny. Připraven byl doprovodný program jehož součástí byla i Fakulta zdravotnických...