Novinky

Jak reagovaly a komunikovaly vysoké školy v čase pandemie? Zaujaly univerzity aktivně svou třetí roli a byly společensky odpovědné? Jak důležité je vzdělání zdravotních sester, které stály v první linii? A jaké kompetence by měla mít sestra 21. století? Na tyto a další otázky diskutovala děkanka Jana Holá z Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a dalších šest hostů v online diskusi, která se uskutečnila v Praze ve čtvrtek 17. září od 13.00 hodin....
Seberozvojová a růstová skupina 2019/2020,  která byla z důvodu mimořádné situace přerušena. Bude realizována formou 2DENNÍHO SEBEZKUŠENOSTNÍHO A SEBEROZVOJOVÉHO KURZU 24.9. - 25.9.2020. Dvoudenní kurz je koncipován jako sebezkušenostní a seberozvojový kurz, který bude využívat psychoterapeutických a projektivních technik, outdoorových prvků a psychosociálních her ve venkovním i vnitřním prostředí. Kurz má náležitosti elementárního sociálně psychologického...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
V uplynulých dnech došlo v Pardubicích k založení spolku s názvem Centrální polytechnické dílny, z.s. (CPD). Základním účelem tohoto spolku je propojením subjektů veřejného, soukromého a neziskového sektoru přispívat k rozvoji v oblasti vzdělávání, školení a osvěty a k vytvoření fungující spolupráce podporující učení se v průběhu celého života (od 3 do 99 let) formou neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání. Spolek si klade za cíl zvyšovat úroveň...
Už po páté se mohli návštěvníci Sportovního parku seznámit na Science Pointu s vědou napříč studijními obory, které nabízí Univerzita Pardubice a její fakulty. Stanoviště číslo 14 jsme osídlili v pátek 14. srpna 2020 my, zástupci Fakulty zdravotnických studií. Po celý den si u nás mohli děti i dospěláci "Na vlastní kůži" vyzkoušet, jaké je to být zraněný nebo naopak umět správně poskytnout první pomoc. Seznámili se se základy obvazové techniky, ...
Jan Perner - hlavní projektant tzv. Severní státní dráhy z Olomouce do Prahy. Je to 175 let, kdy na ní byl zahájen první provoz. Stavba trvala necelé tři roky. Na cestu do Prahy se vydaly hned tři lokomotivy. Na palubě první pojmenované Bohemia cestoval právě Jan Perner, další dvě parní lokomotivy, Prag a Olmütz, ty potom táhly vlak s prvními cestujícími. Ve stejném pořadí dorazil konvoj i na dnešní Masarykovo nádraží. Souprava musela projet několika branami ve starých pražských...
Vážená uchazečko, vážený uchazeči, s ohledem na vývoj šíření koronaviru Vás žádáme o dodržování níže uvedených hygienických opatření při zápisech ke studiu ve dnech 24. – 26. 8. 2020:  u vstupu do posluchárny proveďte dezinfekci rukou, po celou dobu zápisu do studia mějte zakrytá ústa a nos rouškou, používejte vlastní psací potřeby Děkujeme za respektování výše uvedených pravidel, Studijní oddělení Fakulty filozofické
Fotoreport z univerzitního Science Point, který byl součástí pardubického Sportovního parku 2020. Všem, kteří připravili program pro účastníky za naši fakultu, děkujeme a těšíme se na další rok.
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice se plně ztotožňuje s prohlášením České konference rektorů k situaci v Bělorusku. Prohlášení České konference rektorů k situaci v Bělorusku Praha, 18. srpna 2020 Rektorky a rektoři vysokých škol České republiky, členové České konference rektorů, sledují s velkým znepokojením poslední události v Bělorusku, kde dochází k perzekuci běloruských občanů usilujících o svobodu a demokracii. Toto neblahé dění postihuje...