Novinky

Předsednictvo Akademického senátu fakulty Vás zve  na 2. řádné zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, které se bude konat v pondělí 25. dubna 2022 od 10:00 hod prezenční formou v ZD ZAS Program zasedání: Zahájení zasedání Schválení skrutátorů Program zasedání Informace o činnosti předsednictva Výroční zpráva o činnosti FZS za rok 2021 Výroční zpráva o...
Pernštejnské ženy se vrátily do Španělska. Tentokrát v podobě výstavy Pernštejnské ženy a Evropa, kterou od 21. dubna 2022 hostí největší španělská univerzita Universidad Complutense. V režii Českého centra v Madridu bude výstava, kterou společně připravilo Východočeské muzeum v Pardubicích a Univerzita Pardubice, putovat dále po Pyrenejském poloostrově. Podkladem pro scénář výstavy byla kniha Pavla Marka, vedoucího Ústavu historických věd Fakulty filozofické...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Pardubice a Univerzita Pardubice Ústav matematiky a kvantitativních metod FES UPCE Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky DFJP UPCE zvou všechny zájemce na přednášku   Pohled matematika a astronoma o tisíc let zpět Co dokázal Śrīpati v Indii 11. století?   Přednášející:  Doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT, Praha...
Je "slovanství" jedovaté slovo? S jakým státem bylo původně spojeno označení "Rus"? Najde se v krizi ukrajinsko-ruských vztahů brzy nějaké řešení? To je jen velmi malý výčet témat, kterých se při středeční Kavárně Universitas dotkl její další skvělý host, prof. Martin C. Putna.  Už samotný název akce "Ukrajina versus Rusko. Dost bylo řečí o slovanském bratrství," sliboval poutavou a nanejvýš aktuální přednášku. V naplněném sále Divadla Exil, kde se nově Kavárna Universitas usídlila,...
Ve čtvrtek 21. 4. proběhlo na FES diskuzní setkání zástupců firem, akademických pracovníků, studentů a zástupců kariérního centra na téma Trh práce v 21. století aneb jaký dopad má pandemie koronaviru  na trhu práce pro budoucí absolventy a příprava na klimatické změny. V diskuzi vystoupili zástupci firem VERA, FORVIA, Vitesco Technologies a ČSOB pojišťovny, kteří se podělili o to, jak firmy zvládly uplynulé období pandemie, jak se získané zkušenosti a nové...
ČSOB pojišťovna pobočka v Pardubicích nabízí studentům 4. a 5. ročníku FES trainee program se zaměřením na projektové řízení. Všechny podrobnější  informací naleznete zde.  Hlásit se můžete okamžitě.    
Ve dnech 4. – 8. dubna 2022 hostila Katedra literární kultury a slavistiky v rámci programu ERASMUS+ dva renomované odborníky z Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Filozofické fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře. Jde o pokračování spolupráce mezi oběma pracovišti zahájené již v roce 2019 hostováním pracovníků KLKS (Antonín Kudláč, Jiří Studený) v Nitře. Nitranští hosté proslovili na pardubické univerzitě přednášky, kterými představili své...
„Čím dále se do­ká­že­me vizionářsky dí­vat kupředu, tím pro­ni­ka­věj­ší a pro­mě­ňu­jí­cí je jed­ná­ní v naší pří­tom­nos­ti.“ Maria Voce Zatímco celým světem zní ozvěny zbraní válečného konfliktu na Ukrajině, tak tady „v srdci Evropy“ můžeme alespoň tímto symbolickým aktem podpořit naše sousedy, kteří se ocitli v nepříznivé celonárodní situaci. Na Fakultě chemicko – technologické zno­vu zdů­raz­ňu­jeme hod­no­tu a ak­tu­ál­nost bra­tr­ství mezi oběma ná­ro­dy Čechů a...