Novinky

Dne 24. 9. 2020 od 10.00 hod proběhne habilitační přednáška Ing. Roberta Bati, Ph.D. před Vědeckou radou Fakulty ekonomicko-správní na téma Metody informační podpory pro potřeby veřejného sektoru při utváření a realizaci veřejných politik.
V plné parádě slavila i Univerzita Pardubice společně s Pardubickým krajem 20 let od jeho založení.  Fakulta zdravotnických studií reprezentovala univerzitu jako vysokoškolského vzdělavatele  v našem kraji.  Na stanovišti si s námi mohl každý prověřit, jak ovládá KPR nepřímou masáž srdce, správnou hygienu rukou, vyzkoušet kognitivní trénink  nebo nahlédnout do tajů anatomie člověka.  Děkujeme za tak velký zájem a můžete se na nás těšit na...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vážení uživatelé, do 7. října 2020 máte možnost využít zkušební přístup do The Proceedings of the National Academy of Science of the USA. PNAS is one of the world's most-cited multidisciplinary scientific serials. Since its establishment in 1914, it continues to publish cutting-edge research reports, commentaries, reviews, perspectives, colloquium papers, and actions of the Academy. Coverage in PNAS spans the biological, physical, and social sciences. PNAS is published weekly in...
Dne 9. 9. 2020 bude studijní oddělení z důvodu konání zápisů do vyšších ročníků uzavřeno. Studijní oddělení FZS
Historická bílo-červená běloruská vlajka vlaje od středy 2. září před budovou Fakulty chemicko–technologické Univerzity Pardubice. Fakulta jejím vyvěšením symbolicky vyjadřuje podporu lidu Běloruska v jeho snaze o nastolení svobody a demokracie v zemi. Červený pruh vlajky uprostřed dvou bílých vodorovných pásů symbolizuje svobodu, mír, jednotu a odkazuje na pokus Běloruska vyhlásit v roce 1918 nezávislost. Symboly na vlajce mají své kořeny v Litevském...
Uvolnila se poslední 3 místa!!! Neváhejte využít možnosti přihlásit se na intenzivní čtyřdenní pobytový sebezkušenostní kurz, který je sestaven z jednotlivých psychoterapeutických technik. Kurz je určen všem studentům, kteří formulovali potřebu v rozvoji vlastní osobnosti a studentům humanitních oborů jako osobnostní příprava pro budoucí uplatnění na trhu práce. Kurz proběhne v termínu 12. - 15. 9. 2020 v konferenčním centru Immanuel...
Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice zakládá v roce 2020 pro zájemce z řad studentů středních škol Klub mladých historiků.​ Na schůzkách Klubu si studenti pod vedením historika Františka Šebka osvojí základní metody historikovy práce.   Seznámí se s pomocnými vědami historickými (paleografie, chronologie, genealogie, heraldika ad.) a se zajímavými historickými dokumenty. Členství v klubu studentům  vydatně napomůže s...
Výsledky 2. kola přijímacího řízení do bakalářského i navazujícího studia jsou zveřejněny a naleznete je na odkazu: https://portal.upce.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html. Zápisy do studia se budou konat na učebně DB B1, v budově Dopravní fakulty Jana Pernera,Studentská 95, Pardubice a to: do bakalářského studijního programu v úterý 15. 9. 2020 od 9 hodin do navazujícího studijního programu ve středu 16.9.2020 od 9 hodin K...