Novinky

Nové číslo časopisu Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, Faculty of Economics and Administration č. 23 (/2012) bylo vydáno.  Dostupné je zde: http://www.upce.cz/fes/veda-vyzkum/fakultni-casopisy/scipap/posledni-obsah.pdf
  UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická Pokyn č. 5/2012 Věc: Magisterská promoce a bakalářská sponze dne 21. 6. 2012 Působnost pro: absolventy bakalářských a magisterských oborů v akademickém roce 2011/2012 Účinnost:     dnem vydání Vypracovala:     Naďa Tichá - vedoucí...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, se od letošního roku stává vyhlašovatelem soutěže Diplomová práce roku.  Soutěž Diplomová práce roku je společným projektem akademického a komerčního sektoru, zaměřeným na podporu českého vysokého školství a zvýšení prestiže oboru informačních a komunikačních technologií v České republice. Jejím cílem je podpora nadaných studentů, kteří tak mají možnost lépe vyniknout a získat lepší uplatnění v praxi....
Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice POZVÁNKA na SHROMÁŽDĚNÍ  AKADEMICKÉ  OBCE FF UPa   které se bude konat v pondělí 18. června  2012 od 12:30 hodin ve videomístnosti  13 038 - 13. patro, budova EA  ( Studentská 84...
Dne 17. května 2012 ve společenském sále Magistrátu města Pardubice uskutečnil šestý ročník konference "Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe". Konferenci každoročně pořádá Fakulta ekonomicko - správní Univerzity Pardubice: společně s Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje, Statutárním městem Pardubice, Katedrou porodní asistence a zdravotně sociální práce Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Katedrou psychologie a aplikovaných sociálních věd...
Jazykové centrum Univerzity Pardubice  ve spolupráci s ETS Global Eastern Europe Warsaw a Educational Testing Service Princeton organizuje testování z anglického jazyka pro mezinárodní certifikát uznaný MŠMT   TOEIC(R) (Test of English for International Communication(R))   TOEIC(R)umožňuje určit úroveň komunikativní kompetence v kontextu pracovního prostředí. CENA ZKOUŠKY: 2 900,- Kč včetně DPH (TOEIC skóre + TOEIC certifikát)   DATUM ZKOUŠKY: 22. 6. 2012, 8.00 - 11.00 (...
Do druhého kola přijímacího řízení, které se koná ve dnech 19. - 22. 6. 2012   POSTUPUJÍ TITO UCHAZEČI:   pro obor 8206R048 - Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů 98102 97385 98097 92238 98035   pro obor 8206R049 - Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita: 98065 98052 98041 98096 92569 98013 92371 98070 98094 98068 96949   pro obor 8206R050 - Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů: 98069...
Časový harmonogram přijímacích zkoušek pro akademický rok 2012/2013     úterý 19.6.2012   8-11.00 hod - registrace uchazečů, jejichž čísla byla dne 28. 5.2012 zveřejněna na webových stránkách fakulty,na studijním oddělení fakulty, Jiráskova 3, Litomyšl   12.30-13.30 hod - písemný test z dějin umění (učebna č.1+2) 14.30-15.30 hod - písemný test z chemie (učebna č.1+2)     středa 20.6.2012   8.00-18.00 hod - první den talentových zkoušek (ateliéry)     čtvrtek 21...