Novinky

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do doktorského studia na Fakultu ekonomicko-správní Z důvodu nenaplněné kapacity některých oborů na Fakultě ekonomicko-správní (FES) vyhlašuje děkanka FES dodatečné přijímací řízení pro tyto obory: Doktorské studium: Hospodářská politika a správa (prezenční i kombinované studium) Ekonomika a management (prezenční i kombinované studium) Systémové inženýrství a informatika (prezenční i kombinované studium) Aplikovaná informatika (prezenční...
Vážení studenti, blahopřejeme Vám k  rozhodnutí studovat na naší Dopravní fakultě Jana Pernera. Studium na všech studijních oborech naši fakulty zahrnuje absolvování dvou semestrů vysokoškolské matematiky a fyziky. Z dlouholetých zkušeností víme, že většina přijatých studentů se potýká s problémem úspěšného zakončení těchto předmětů a ukončuje předčasně studium. Z tohoto důvodu pořádá Dopravní fakulta Jana Pernera speciální týdenní kurz, který by vám měl studium matematiky a fyziky usnadnit....
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Katedra anorganické technologie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice pořádá 14.ročník konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech, který se uskuteční  20. září 2012 Konference je zaměřena na pigmenty a jejich aplikace, chemické a fyzikální hodnocení pigmentů a práškových materiálů, surovin pro jejich výrobu, ekologické aspekty jejich výroby a použití. Na konferenci lze prezentovat také výsledky vědecko-výzkumné činnosti z oblasti keramiky,...
Promoce 2012 28. 06. 2012
PROMOCE  2012 3.července - AULA -  posluchárna A1 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 9,00 hod.   POVINNÉ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ K NÁCVIKU PROMOČNÍHO AKTU v 8,00 hod. V AULE (Prezenční studium: obory  DMML, AID) Každý absolvent má nárok na 5 míst k sezení pro rodinné příslušníky!     PROMOCE  2012 3.července - AULA -  posluchárna A1 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 11,30 hod.   POVINNÉ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ K NÁCVIKU PROMOČNÍHO AKTU v 10,15 hod. V AULE (Prezenční studium: obory  TŘD, DP-SV, DP-...
Sponze 2012 28. 06. 2012
BAKALÁŘSKÁ SPONZE  2012 Pondělí 9.7. AULA -  posluchárna A1 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 9,00 hod.   POVINNÉ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ K NÁCVIKU SLAVNOSTNÍHO AKTU v 8,00 hod. V A1 (Prezenční studium: obory DMML, MMLS, AID) Každý absolvent má nárok na 5 míst k sezení pro rodinné příslušníky! Závaznou účast nahlásit pí. Kampfové do 27.6.2012.      BAKALÁŘSKÁ SPONZE  2012 Pondělí 9.7. AULA -  posluchárna A1 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 11,30 hod.   POVINNÉ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ K NÁCVIKU...
Každý rok na přelomu měsíce června a července opouštějí univerzitu a jejích sedm fakult po úspěšném vykonání státních závěrečných zkoušek její absolventi. Nejúspěšnější z nich získali i letos Studentskou cenu rektora I. nebo II. stupně za celkový prospěch studia "s vyznamenáním" a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce. Někteří získali ceny děkanů fakult nebo ceny nadačních fondů. Ceny udělovaly nejúspěšnějším absolventům i partnerské společnosti. Všechny ceny bývají spojeny i s ...