Novinky

Na konci března jsme měli možnost jako studenti Německého jazyka pro odbornou praxi (NJOP) zúčastnit se prohlídky NKP Zámeček – Larischova vila. Objekt Zámeček, který se nachází v městské části Pardubičky, je spojen s velice důležitým mezníkem historie naší země – s heydrichiádou. Tímto tématem se společně zabýváme v průběhu letního semestru, protože právě letos uplyne 80 let od spáchání atentátu na Reinharda Heydricha. Prohlídkou nás doprovázel ing. František Bobek, který nám...
Univerzita Pardubice, Jazykové centrum nabízí možnost získat mezinárodní certifikát z německého jazyka                               Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) v následujících úrovních podle Evropského referenčního jazykového rámce:                        ...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
POZVÁNKA na 99. zasedání AS FF UPa které se koná v pondělí 9. května 2022 od 13.30 v místnosti EA 13022.     Program zasedání AS FF UPa Zahájení a jmenování skrutátora Schválení programu jednání Žádost o projednání závažné změny ve studijním programu v průběhu jeho uskutečňování: změna garanta SP AJ Žádost o projednání závažné změny ve studijním programu v průběhu jeho uskutečňování: změna garanta SP...
Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd zve všechny zájemce na přednášku Praktické aspekty fungování finanční správy ČR, kterou přednese Ing. Robert Hofman, MBA (ředitel, Finanční úřad pro Královehradecký kraj). 11. 05. 2022, od 14:00, EB 01017
Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd zve všechny zájemce na přednášku Domácí a zahraniční spolupráce Magistrátu města Pardubic, kterou přednese Ing. Tomáš Cabrnoch (kancelář primátora - Magistrát města Pardubic). 11. 05. 2022, od 12:00, EB 01017
Jako každý rok, děkan FES hodnotí publikační výkony zaměstnanců fakulty. Za ty kvalitní jsou považovány časopisecké výstupy v časopisech, které jsou evidovány v databázi Web of Science a mají nenulový impakt faktor. V souladu s metodikou je možné tyto časopisy ještě kvalitativně rozdělit do čtyř kvartilů. V roce 2021 uspěla řada kolegů se svými publikacemi v kvalitních časopisech. Rozděleno dle kvartilů podle IF jsou to: Q1 – prof. Hájek, prof. Munk,...
Minulý týden se na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice konal kulatý stůl s názvem Populism?!, který byl realizován společně s Filozofickou fakultou Univerzity Pardubice. Tento workshop vedl Karolis Jonutis, PhD. z Vilnius University, který působí jako postdoktorand na partnerské Klaipeda University v Litvě. Karolis Jonutis v současné době řeší projekt financovaný The Research Council of Lithuania zkoumající populismus v zemích střední a východní...