Novinky

V rámci dlouhodobé spolupráce mezi logistikou značky ŠKODA AUTO a Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice, byl Univerzitě Pardubice předán sponzorský vůz. Jedná se o vůz ŠKODA SUPERB Style 2,0 TDI s pohonem 4x4, který se stal součástí univerzitní flotily a bude moci být využívám po dobu jednoho roku.  Předání se zúčastnili děkan Dopravní fakulty Jana Pernera (dále DFJP) doc. Ing.  Libor Švadlenka, Ph.D., prorektorka pro vzdělávání a kvalitu prof. Ing....
Milé absolventky, milí absolventi. Bohužel Vám musíme oznámit, že slavnostní obřady (promoce a sponze) plánované na říjen 2020 musely být vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci zrušeny. Diplomy si vyzvedněte osobně po domluvě se studijním oddělením. Upozorňujeme, že diplom nelze poslat poštou. Děkujeme za pochopení.
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Skupina Jak zvládat stres se sejde mimořádně na intenzivním podzimním sezení  25. 9.2020 - 26. 9. 2020 v prostorách UPa.  V kapacitě kurzu se uvolnilo posledních pár míst, můžete se také zapojit!. Kurz je zaměřen právě na zvládání stresu. Zjistíš, jak reaguje Tvé tělo, mysl i duše na zátěžové situace, jak se proměňuje Tvé písmo ve stresových situacích. Společně přijdeme na to, co právě Tobě pomáhá a jaké reakce jsou bezpečné. A v neposlední řadě...
Univerzity v době jarní první vlny pandemie koronaviru v Česku v mnohém zachránily stát. Ukázaly, že mají kapacity a znalosti. Je jen na politicích, aby jich využili a stát začal se školami více spolupracovat. Jestliže teď v Česku něco chybí, pak jsou to otevřená data a kvalitní predikce. Ta by nejen univerzitám, ale celé společnosti pomohla s přípravami na blízkou budoucnost a druhou vlnu pandemie. Takové závěry přinesla druhá online diskuze o ...
Vážené studentky, vážení studenti, vedení Fakulty filozofické Univerzity Pardubice vyvíjí maximální úsilí, aby nastavilo jasná pravidla fungování alternativních forem výuky v právě započatém akademickém roce, který je bohužel hned ve svém úvodu výrazně narušován stále se měnícími epidemiologickými opatřeními. Je téměř nemožné reagovat na takovéto náhlé změny obratem – což vede k politováníhodným zmatkům; ty však nejsou způsobeny naší vinou (viz např. Nařízení Krajské...
Akademická psychologická poradna zůstává v provozu. Byla zřízena stálá poradenská telefonní  linka: 702 238 172.  U telefonu je přítomna PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, PhD. I nadále se můžete obracet na odborníky z APUPY, kteří jsou Vám k dispozici dle rozvrhu poradny. Žádáme však o ohleduplnost a pokud se u Vás vyskytnou příznaky virového či bakteriálního infekčního onemocnění, informujte prosím svého poradce a bude Vám nabídnut termín...
Univerzita Pardubice přešla od středy 23. září na on-line výuku. Rozhodnutí vedení univerzity koresponduje s rozhodnutím krajských hygieniků. Důvodem je prudce se zhoršující situace se šířením SARS CoV-2 v České republice i v Pardubickém kraji. Prosím, informujte se o všech krocích a výjimkách na stránkách své fakulty a intranetu! „Pečlivě jsme se na tuto situaci připravili, i když jsme nedoufali, že nakonec nastane. Chceme zabránit plošnému šíření nemoci...
Východočeské muzeum v Pardubicích a Univerzita Pardubice představily novou putovní panelovou výstavu evropského významu. Jmenuje se Pernštejnské ženy a Evropa a svou premiéru měla ve středu 16. září v sále Rady Evropy ve Štrasburku. Ve Francii zůstane výstava dva týdny. Podkladem pro scénář výstavy byla kniha Pavla Marka, vedoucího Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.  „Jsem moc rád, že výstavu můžeme prezentovat právě v Radě...