Novinky

Určeno pro všechny zájemce, nejen studenty a zaměstnance univerzity, kteří si chtějí vyzkoušet, jaké je to nevidět, neslyšet nebo pohybovat se na vozíku.   Zážitkové ukázky: - jízda na vozíku po budově i venku - chůze a orientace s bílou holí poslepu - brýle pro simulaci očních vad - komunikace s nedoslýchavým člověkem   Místo:   foyer univerzitní auly   Datum: středa 25. dubna 2012 (10 - 13 hod)   Leták   Kontakt: Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D. tel.: 466...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Ve středu 18.4.2012 od 18:00 hodin koná v přednáškovém sále Východočeského muzea přednáška s názvem Pernštejnové a výtvarná kultura gotiky, renesance a manýrismu, kde přednášet budedoc. PhDr. Vladimír Hrubý z FF.
OZNÁMENÍ 8. zasedání Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se uskuteční   ve středu 18. dubna 2012 od 9:30 hodin v zasedací místnosti FEI (2. NP) na nám. Čs. legií.   Program zasedání: Zahájení, jmenování skrutátorů. Schválení programu zasedání. Ukončení členství senátora doc. Ing. Františka Duška, CSc. a povolání náhradníka. Výroční zpráva o činnosti Fakulty elektrotechniky a informatiky za rok 2011. Výroční zpráva o...
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice pokračuje v sérii svých specializovaných kurzů. Tentokrát se mladí restaurátoři zaměřují na renesanční sgrafita. Workshop probíhá na fakultě ve dvou částech 10. - 11. dubna a 16. - 18. dubna. Kurz, který probíhá v Litomyšli na Fakultě restaurování, na studenty nejmenší, umělecky zaměřené fakulty Univerzity Pardubice, vede zkušená lektorka Mgr. et BcA. Jana Waissarová, která působí jako restaurátorka a historička umění. V oboru restaurování se...
Ústav organické chemie a technologie zve všechny zájemce o organickou chemii na přednášku: ?PHOTOINDUCED NONLINEAR OPTICAL EFFECTS IN IMIDAZOLE/FERROCENE CHROMOPHORES EMBEDDED INTO THE POLYMER MATRICES: EXPERIMENT AND THEORY? Prof. I. V. Kityk Dr. W. Kuźnik Czestochowa University of Technology, Polsko Silesian University of Technology, Gliwice,   která se bude konat v pátek 20. dubna 2012 od 9:00 v učebně HA/S21.   Zá ÚOChT srdečně zve doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.