Novinky

Studentka Fakulty filozofické Eliška Novotná uspěla v překladatelské soutěži vyhlášené Ostravskou univerzitou a za svůj překlad části složité prózy Zbigniewa Nienackého „Wielki las“ – „Velký les“ z polštiny do češtiny si odnesla čestné uznání. Eliška Novotná, která je studentkou magisterského oboru Kulturní dějiny: Kulturně historická slavistika, speciálně jeho polského modulu, si pro svůj překlad vybrala úryvek z prózy „Wielki las“ (Velký les) spisovatele a novináře...
V úterý 24. dubna vystoupil v pardubickém Divadle 29 spisovatel Jáchym Topol se svým autorským čtením. Studentům Univerzity Pardubice i návštěvníkům z řad veřejnosti představil svou nejnovější knihu – román Citlivý člověk. Akce proběhla v rámci série kulturních událostí připomínajících sté výročí od založení Československa, pořádaných Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice.
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Dačického dům v Kutné Hoře hostí 16. května další z odborných setkání a přednášek s názvem Bělehradský den. Setkání s akademickými pracovníky ze Srbska pořádá Katedra literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice a tentokrát zazní příspěvky převážně se slovakistickou tematikou. Spolupráce s Bělehradskou univerzitou úspěšně funguje už čtyři roky. „Na základě osobních kontaktů s bělehradskými akademickými pracovníky jsme začali zvát studenty...
Akadamický senát FF 15. 05. 2018
  POZVÁNKA   na 61. řádné zasedání Akademického senátu FF UPa,   které se koná v pondělí 21. května 2018 od 14:00 hodin v učebně video místnosti 13 038 (13NP, budova EA).         Program:   1. Volba předsednictva AS FF UPa. 2. Zahájení a jmenování skrutátora. 3. Schválení programu jednání. 4. Návrh rozpočtu FF UPa na rok 2018. 5. Zpráva o...
POZVÁNKA   na 60. řádné zasedání Akademického senátu FF UPa,   které se koná ve středu 9. května 2018 od 14:00 hodin v učebně EB E2         Program:   1. Zahájení a jmenování skrutátora. 2. Schválení programu jednání. 3. Návrh rozpočtu FF na rok 2018 4. Různé.                ...
  Pozvánka na shromáždění akademické obce   Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice svolává shromáždění členů akademické obce FF, které se bude konat ve středu 9. 5. 2018 od 12:00 hod. v budově EB, učebna E2     Program: Zpráva o činnosti AS za rok 2017 – Mgr. Štěpán Lisý, M.A., Th.D. Zpráva o hospodaření  FF za rok 2017 – prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. Výroční zpráva FF za rok...
Studentská konference SOCIOCON v pardubickém Divadle 29 se ponese ve středu 2. května v duchu „BEZ HRANIC“. Studenti, vyučující i hosté Katedry sociální a kulturní antropologie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice představí své projekty, terénní výzkumy, filmy či studentské závěrečné práce. Jednotlivé příspěvky se zaměřují na aktuální témata, která jsou rozdělena do několika bloků. Studenti například představí projekt revitalizace zanedbaných městských domů v ...
Děkanské volno FF 30. 04. 2018
Z důvodu Akademické obce Fakulty filozofické vyhlašuje děkan FF na středu 9. května 2018 v době 12 – 14 hodin pro studenty Fakulty filozofické Univerzity Pardubice D Ě K A N S K É  V O L N O. Výuka je v tento čas zrušena.