Novinky

1202 studijních předmětů a kursů – 1202 důvodů pro studium na Fakultě filozofické   Bakalářské obory jednooborové studium: Filozofie Religionistika Sociální antropologie Kulturní dějiny Spisová a archivní služba Historicko-literární studia Německý jazyk pro odbornou praxi Anglický jazyk – specializace v pedagogice dvouoborové studium: Ochrana hmotných památek + Historie Slavistická studia zemí Evropské unie + Historie Německý jazyk pro odbornou praxi...
Studentce Fakulty filozofické Denise Vídeňské prošla rukama spousta důvěrného psaní. Musela se prokousat kurentním písmem ve starých dopisech, aby nakonec napsala zajímavou studii o životě mladých šlechtičen. Za svou práci Reflexe rodinných strategií šlechtické výchovy ve světle dětské korespondence v 19. století získala Cenu Josefa Šusty na celostátní vědecké studentské konferenci Historie 2018.
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Studentka Fakulty filozofické Denisa Vídeňská uspěla v celostátní soutěži Historie 2018 a získala významnou Cenu Josefa Šusty. Denisa Vídeňská vystoupila s příspěvkem Reflexe rodinných strategií šlechtické výchovy ve světle dětské korespondence v 19. století a se svou prezentací porotu nejvíce zaujala. Nejvýše ohodnocená a oceněná práce napomáhá definovat, jak docházelo k předávání významných symbolických prvků aristokratické kultury a popisuje způsoby, jimiž si mladé...
Odevzdání “výkazu o studiu (indexu)“ ke kontrole Zkouškové období I.     21. 5. –  6. 7. 2018       Zkouškové období II.     20. 8. – 31. 8. 2018 Student, který uzavře akademický rok 2017/2018, odevzdá na studijní oddělení ke kontrole „výkaz o studiu (index)“ po vykonání poslední zkoušky nebo zápočtu, nejpozději však do   31. 8. 2018. Hodnocení studia předmětů musí být zadány v IS STAG a...
UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU Fakulta filozofická UPa nabízí cyklus přednášek pro veřejnost známý jako Univerzita volného času. Záměrem organizátorů je představit dějiny lidské civilizace v celé jejich šíři a současně prezentovat humanitní vědní obory vyučované na Fakultě filozofické. V průběhu série ročních přednáškových cyklů, tematicky a chronologicky jasně vymezených, budou posluchači seznámeni s vývojem lidské civilizace od starověku až po současnost. Posluchačem UVČ se může stát...
Slavnostní bakalářská sponze absolventů studijních oborů: Anglický jazyk pro odbornou praxi (Bc.) Anglický jazyk – specializace v pedagogice (Bc.) Humanitní studia (Bc.)    Německý jazyk pro hospodářskou praxi (Bc.) Německý jazyk pro odbornou praxi (Bc.) Religionistika (Bc.) Spisová a archivní služba (Bc.) se koná 22. června 2018 v 9.00 hodin v Aule Univerzity Pardubice. Sraz absolventů (ve společenském oblečení) je v...
ABSOLVENTSKÁ MEDAILE Fakulty filozofické Univerzity Pardubice Od roku 2007 připravila FF UPa absolventské medaile s motivem fakulty na straně lícní a symbolikou celouniverzitní na straně rubové. Autorem výtvarného návrhu je přední český medailér akad. Sochař Zdeněk Kolářský. Medaile o průměru 30 mm je vydána v pěti verzích, odlišených použitým materiálem: Bakalářská – bronzová Magisterská – postříbřená Medaile nebudou volně v prodeji, právo k...
Studentka Denisa Vídeňská je první studentkou Univerzity Pardubice, která získala nejvyšší ocenění v celostátní soutěži mladých historiků - za nejlepší písemný příspěvek obdržela Cenu Josefa Šusty. Ve své práci „Reflexe rodinných strategií šlechtické výchovy ve světle dětské korespondence v 19. století“ se věnuje korespondenci, deníkům a memoárům dětí ze šlechtické rodiny Auerspergů. Nejvýše ohodnocená a oceněná práce Denisy Vídeňské napomáhá definovat, jak docházelo k předávání...