Novinky

Akadamický senát FF 15. 05. 2018
  POZVÁNKA   na 61. řádné zasedání Akademického senátu FF UPa,   které se koná v pondělí 21. května 2018 od 14:00 hodin v učebně video místnosti 13 038 (13NP, budova EA).         Program:   1. Volba předsednictva AS FF UPa. 2. Zahájení a jmenování skrutátora. 3. Schválení programu jednání. 4. Návrh rozpočtu FF UPa na rok 2018. 5. Zpráva o...
POZVÁNKA   na 60. řádné zasedání Akademického senátu FF UPa,   které se koná ve středu 9. května 2018 od 14:00 hodin v učebně EB E2         Program:   1. Zahájení a jmenování skrutátora. 2. Schválení programu jednání. 3. Návrh rozpočtu FF na rok 2018 4. Různé.                ...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
  Pozvánka na shromáždění akademické obce   Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice svolává shromáždění členů akademické obce FF, které se bude konat ve středu 9. 5. 2018 od 12:00 hod. v budově EB, učebna E2     Program: Zpráva o činnosti AS za rok 2017 – Mgr. Štěpán Lisý, M.A., Th.D. Zpráva o hospodaření  FF za rok 2017 – prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. Výroční zpráva FF za rok...
Studentská konference SOCIOCON v pardubickém Divadle 29 se ponese ve středu 2. května v duchu „BEZ HRANIC“. Studenti, vyučující i hosté Katedry sociální a kulturní antropologie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice představí své projekty, terénní výzkumy, filmy či studentské závěrečné práce. Jednotlivé příspěvky se zaměřují na aktuální témata, která jsou rozdělena do několika bloků. Studenti například představí projekt revitalizace zanedbaných městských domů v ...
Děkanské volno FF 30. 04. 2018
Z důvodu Akademické obce Fakulty filozofické vyhlašuje děkan FF na středu 9. května 2018 v době 12 – 14 hodin pro studenty Fakulty filozofické Univerzity Pardubice D Ě K A N S K É  V O L N O. Výuka je v tento čas zrušena.
  POZVÁNKA   na 59. řádné zasedání Akademického senátu FF UPa,   které se koná v pondělí 23. dubna 2018 od 14:00 hodin ve video místnosti 13 038 (13. podlaží, budova EA).       Program:   1. Zahájení a jmenování skrutátora. 2. Schválení programu jednání. 3. Změny při poskytování pracovně lékařských služeb u České preventivní, s. r. o. 4. Různé.  ...
Děkanské volno na FF 13. 04. 2018
Děkan Fakulty filozofické vyhlašuje na pondělí 30. dubna 2018 pro studenty Fakulty filozofické Univerzity Pardubice D Ě K A N S K É  V O L N O Výuka je tento den zrušena.
Stipendium na podporu studia v zahraničí (2018) Studenti bakalářských a navazujících magisterských oborů Fakulty filozofické mají možnost získat stipendium na podporu zahraničního pobytu, který si sami zorganizují za účelem např. zlepšení jazykových dovedností, pro výzkum k absolventské práci, absolvování studentské praxe apod. Zahraniční pobyt musí trvat minimálně 1 měsíc (30 dnů) a student může žádat o podporu ve výši až 15000 Kč s ohledem na konkrétní zemi, kde se...