Novinky

Odevzdání “výkazu o studiu (indexu)“ ke kontrole Zkouškové období I.     21. 5. –  6. 7. 2018       Zkouškové období II.     20. 8. – 31. 8. 2018 Student, který uzavře akademický rok 2017/2018, odevzdá na studijní oddělení ke kontrole „výkaz o studiu (index)“ po vykonání poslední zkoušky nebo zápočtu, nejpozději však do   31. 8. 2018. Hodnocení studia předmětů musí být zadány v IS STAG a...
UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU Fakulta filozofická UPa nabízí cyklus přednášek pro veřejnost známý jako Univerzita volného času. Záměrem organizátorů je představit dějiny lidské civilizace v celé jejich šíři a současně prezentovat humanitní vědní obory vyučované na Fakultě filozofické. V průběhu série ročních přednáškových cyklů, tematicky a chronologicky jasně vymezených, budou posluchači seznámeni s vývojem lidské civilizace od starověku až po současnost. Posluchačem UVČ se může stát...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Slavnostní bakalářská sponze absolventů studijních oborů: Anglický jazyk pro odbornou praxi (Bc.) Anglický jazyk – specializace v pedagogice (Bc.) Humanitní studia (Bc.)    Německý jazyk pro hospodářskou praxi (Bc.) Německý jazyk pro odbornou praxi (Bc.) Religionistika (Bc.) Spisová a archivní služba (Bc.) se koná 22. června 2018 v 9.00 hodin v Aule Univerzity Pardubice. Sraz absolventů (ve společenském oblečení) je v...
ABSOLVENTSKÁ MEDAILE Fakulty filozofické Univerzity Pardubice Od roku 2007 připravila FF UPa absolventské medaile s motivem fakulty na straně lícní a symbolikou celouniverzitní na straně rubové. Autorem výtvarného návrhu je přední český medailér akad. Sochař Zdeněk Kolářský. Medaile o průměru 30 mm je vydána v pěti verzích, odlišených použitým materiálem: Bakalářská – bronzová Magisterská – postříbřená Medaile nebudou volně v prodeji, právo k...
Studentka Denisa Vídeňská je první studentkou Univerzity Pardubice, která získala nejvyšší ocenění v celostátní soutěži mladých historiků - za nejlepší písemný příspěvek obdržela Cenu Josefa Šusty. Ve své práci „Reflexe rodinných strategií šlechtické výchovy ve světle dětské korespondence v 19. století“ se věnuje korespondenci, deníkům a memoárům dětí ze šlechtické rodiny Auerspergů. Nejvýše ohodnocená a oceněná práce Denisy Vídeňské napomáhá definovat, jak docházelo k předávání...
Studentka Fakulty filozofické Eliška Novotná uspěla v překladatelské soutěži vyhlášené Ostravskou univerzitou a za svůj překlad části složité prózy Zbigniewa Nienackého „Wielki las“ – „Velký les“ z polštiny do češtiny si odnesla čestné uznání. Eliška Novotná, která je studentkou magisterského oboru Kulturní dějiny: Kulturně historická slavistika, speciálně jeho polského modulu, si pro svůj překlad vybrala úryvek z prózy „Wielki las“ (Velký les) spisovatele a novináře...
V úterý 24. dubna vystoupil v pardubickém Divadle 29 spisovatel Jáchym Topol se svým autorským čtením. Studentům Univerzity Pardubice i návštěvníkům z řad veřejnosti představil svou nejnovější knihu – román Citlivý člověk. Akce proběhla v rámci série kulturních událostí připomínajících sté výročí od založení Československa, pořádaných Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice.
Dačického dům v Kutné Hoře hostí 16. května další z odborných setkání a přednášek s názvem Bělehradský den. Setkání s akademickými pracovníky ze Srbska pořádá Katedra literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice a tentokrát zazní příspěvky převážně se slovakistickou tematikou. Spolupráce s Bělehradskou univerzitou úspěšně funguje už čtyři roky. „Na základě osobních kontaktů s bělehradskými akademickými pracovníky jsme začali zvát studenty...