Novinky

POZVÁNKA na 87. zasedání AS FF UPa   které se koná v pondělí 8. února 2021 od 13:30 hodin formou videokonference   Program: Zahájení a jmenování skrutátora Schválení programu jednání Diskuse o změnách v Jednacím řádu Vědecké rady FF UPa Diskuse o změně vyhlášených podmínek a pravidel pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech Fakulty filozofické Univerzity Pardubice pro akademický rok 2021/2022...
Již potřetí uděloval Polský institut v Praze Ceny Mariana Szyjkowského v soutěži o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci zaměřenou na Polsko. Náš absolvent Jakub Podžorný zvítězil v této soutěži již podruhé, nejprve s bakalářskou prací a nyní s diplomovou prací. V pondělí 1. února 2021 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení třetího ročníku Ceny Mariana Szyjkowského. Odborná komise hodnotila bakalářské a diplomové práce ve dvou soutěžních kategoriích. I přes epidemickou situaci, která...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
  S ohledem na prokázaný výskyt koronaviru na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice vydává děkan opatření, kterým prodlužuje zkouškové období zimního semestru akademického roku 2020/2021 do 26. 2. 2021. Opatření platí pro všechny předměty vyučované na FF UPa a pro studenty všech studijních programů ve všech ročnících. Elektronické zápisy předmětů probíhají standardně dle Pokynu č. 1/2021 Elektronické zápisy předmětů letního semestru akademického roku 2020/2021...
Volnočasové aktivity dětí předškolního věku v Pardubicích, tak zní název společného díla vytvořeného letošním třetím ročníkem bakalářského oboru Humanitní studia. Toto téma jsme si zvolili v rámci předmětu Projekt, který každý rok přináší skvělé nápady a výsledky. I přes nelehké podmínky jsme si poradili a komunikovali přes aplikaci MS Teams. Začátky nebyly lehké, jelikož zkorigovat takové množství lidí se spoustou nápadů, může vypadat jako nadlidský úkol, nicméně jsme se...
Technologie společnosti Microsoft, které během pandemie používají studenti a pedagogové při online výuce, jsou praktickou ukázkou úspěšné spolupráce Univerzity Pardubice se světovou organizací. Projekt UPCE – moderní univerzita byl navíc zvolen jako nejlepší z České republiky. Úspěch v rámci programu Voice of the Customer (VoC) dokládá vysokou úroveň práce v online prostředí na univerzitě. Koncem loňského roku oslovil český tým společnosti Microsoft pracovníky Centra...
Elektronický zápis jednotlivých předmětů pro letní semestr akademického roku 2020/2021 provádějí studenti prezenčního studia prostřednictvím IS STAGu. Pondělí 8. února - kroužkový předzápis - pro všechny ročníky od 8.00 do 7.59 hodin následujícího dne - kdy si student zvolí kroužek a tím si zapíše všechny povinné předměty nadefinované pro daný kroužek. V dalších dnech bude zpřístupněn STAG od 8.00 hod. (podle ročníků) do 26. února do 23.59 hod. úterý 9. února - 2. ročníky...
Historik prof. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D., z Ústavu historických věd získal jako jediný z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice podporu Grantové agentury České republiky na řešení tříletého projektu. Řadí se tak mezi čtyři úspěšně podpořené projektové žádosti za Univerzitu Pardubice.  Projekt Německá reakce na nejistotu v mezinárodních vztazích: Němci a Evropa mezi psaným právem a právem silnějšího 1839–1853 si klade za cíl analyzovat reakce německé společnosti na...
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice pořádala jako každý rok Dny otevřených dveří, letos však zcela netradičně, on-line. Dvouhodinový přímý přenos z univerzitní auly nabídl rozhovory se studenty a pedagogy ze všech fakultních pracovišť. Záznam vysílání je pro případné zájemce stále k dispozici.   Cenné informace o studiu na naší fakultě mohli zájemci získat pouze on-line. Dvouhodinovým živým přenosem provedla zájemce Šárka Rusnáková, absolventka Fakulty filozofické a...