Novinky

Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice svolává shromáždění členů akademické obce FF   které se bude konat   v úterý 14. května 2013 od 13,00 hodin v kongresové hale (rektorát 3. patro, Studentská 95).   Program:     1. Představení nového Akademického senátu FF UPa     Mgr. Martina Halířová, Ph.D., místopředsedkyně AS FF 2. Zpráva o činnosti Akademického senátu FF UPa za rok 2012    Mgr. Martina Halířová, Ph.D.,...
Česká společnost pro religionistiku a Katedra religionistiky FF UPa _____________________________________________   Vás srdečně zve na přenášku     "Alternativní" sexuální morálky ve středověkém křesťanství.     Přednášku přednese     Mgr. David Zbíral, PhD.   z Ústavu religionistiky FF Masarykovy univerzity v Brně.      Akce se koná ve středu dne 13. března od 12:00 hodin   Místo konání: zasedací místnost číslo 09005 v 9. patře budoby "G"
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Katedra religionistiky FF UPa vás při příležitosti Dne Tibetu zve na přednášku:   SOUČASNÁ SITUACE VE VÝCHODNÍM TIBETU   kterou prosloví   Daniel Berounský, Ph.D.     V současné době odborný asistent v semináři mongolistiky a tibetanistiky na Ústavu jižní a centrální Asie FF Univerzity Karlovy v Praze. Doktor Berounský podnikl několik dlouhodobých výzkumů ve východním Tibetu, věnuje se jazyku, dějinám i buddhistickým tradicím této oblasti.    KDY: v pondělí 11. března od...
Pro studenty AJSP - předměty AMLI, AML1 a AML2: Podle nových studijním plánů (akreditovaných s platností od akad. roku 2011/12) bude ve 3. ročníku oboru AJSP stávající jednosemestrální předmět AMLI nahrazen dvousemestrálním předmětem AML1 a AML2. V letošním akademickém roce pro studenty 3. ročníku AJSP stále platí předchozí studijní plány, tj. v ZS si zapisovali předmět AMLI, v LS již povinný předmět z americké literatury nemají.
Vážení studenti, líbí se Vám na Fakultě filozofické? Baví Vás výuka? Vyučují Vás zajímaví a kreativní vyučující? Máte kamarádské spolužáky? Zapojte se do soutěže Fakulta roku! Hlasovat můžete od 6. 11. 2012 do 14. 1. 2013 prostřednictvím Facebooku a SMS. Více informací naleznete na www.fakultaroku.cz.
Ve čtvrtek 22. 11. je studijní oddělení FF uzavřeno - z důvodu promoce FF.
Zápis zájemců o cyklus přednášek Univerzity volného času na akademický rok 2012/2013 proběhne před začátkem 1. přednášky - 20.9.2012. Uchazeči na místě vyplní přihlášku a uhradí zápisné ve výši 400 Kč.
Z důvodu účasti na školení bude v úterý 4. 9. uzavřeno studijní oddělení FF (úřední hodiny jsou v tento den zrušeny). Děkuji za pochopení.