Novinky

Na českých vysokých školách studuje mnohem víc mladých lidí než před 30 lety. Země potřebuje dohnat vyspělé státy v počtu vysokoškolsky vzdělaných, neohrožuje to ale hodnotu titulů? Vít POHANKA, moderátor Na českých vysokých školách studuje několikanásobně víc mladých lidí než před 30 lety. Země potřebuje dohnat vyspělé státy v počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí, protože zatím zaostává za průměrem Evropské unie. Neohrožuje ale takové rychlé dohánění kvalitu studia a hodnotu...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Ing. Marie Bednaříková, CSc., Fakulta chemicko-technologická V listopadu 1989 jsem měla dva roky po skončení vysokoškolských studií, po nichž jsem absolvovala dvouletý studijní pobyt na katedře. Ten se poté změnil na interní vědeckou aspiranturu, kterou jsem začala v září 1989. Všechna bezstarostná léta přípravy na život jsem prožila v totalitním režimu, s tím, že budoucnost je více méně nalinkovaná a možnosti cestovat do zahraničí velmi omezené. Když přišel můj přítel s tím, že je...
Kandidátní listina pro doplňující volby do Komory akademických pracovníků AS FF UPa     Komora akademických pracovníků: Kateřina Keplová (Katedra anglistiky a amerikanistiky) Marie Macková (Ústav historických věd) Lenka Matušková (Katedra cizích jazyků) Pavel Panoch (Ústav historických věd)   Představení kandidátů (budova EB, místnost 01019): pondělí 2. prosince 2019 od 13:00   Termíny voleb (budova...
Kandidátní listina pro volby do Akademického senátu UPa za Fakultu filozofickou     Komora akademických pracovníků: Matej Cíbik (Katedra filosofie) Věra Culková (Katedra cizích jazyků) Milan Durňak (Katedra sociální a kulturní antropologie) Gabriela Maria Gańczarczyk (Katedra literární kultury a slavistiky) Tomáš Jiránek (Ústav historických věd) Michal Kleprlík (Katedra anglistiky a amerikanistiky) Miroslav Kouba (Katedra...
Sešli jsme se na pardubickém náměstí Legií. Když vkročil do budovy bývalé VŠCHT, znovu to na něj dýchlo. Nebyl to však obvyklý závan chemie, ale vzpomínky. Tady se to všechno před 30 lety dělo. Jeden z nejaktivnějších studentů listopadové stávky roku 1989 Vít Socha říká, že jen udělal, co bylo třeba. Šel by do toho klidně znovu a přál by každému, aby něco podobného zažil. Kdy jste se dozvěděl, co od pátku 17. listopadu hýbe republikou? Až v pondělí před pardubickým...
    Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice svolává shromáždění členů akademické obce Fakulty filozofické, které se bude konat v pondělí 2. prosince 2019 od 13:00 hodin v budově EB, v učebně 01012 za účelem   představení kandidátů na senátory do studentské komory a do komory akademických pracovníků AS UPa a AS FF UPa před volbami do obou senátů, které proběhnou 3. a 4. prosince...
Děkanské volno 21. 11. 2019
Děkan Fakulty filozofické vyhlašuje na pondělí 2. prosince 2019 od 12 do 15 hodin pro studenty Fakulty filozofické Univerzity Pardubice D Ě K A N S K É  V O L N O Výuka je zrušena z důvodu konání Akademické obce FF, která se koná od 13 hodin.                                ...