Novinky

Studentky prosím, aby se zúčastnily předání cen, které proběhne 25. 6. v Aule - při slavnostním obřadu sponzí.     1. místo Markéta Maďarčíková (obor Kulturní dějiny)   2. místo Ester Kolářová (obor Sociální antropologie) Nela Michalicová (obor Kulturní dějiny)   3. místo Věra Pastuchová (obor Kulturn...
Dne 25. května 2015 proběhlo za přítomnosti všech členů senátu a právníka JUDr. Horáka volební zasedání AS FF. Za kandidáta na děkana Fakulty filozofické UPa byl zvolen (v počtu 13 hlasů pro/1 hlas proti/1 hlas se zdržel) prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. Akademický senát FF následně požádá pana rektora o jmenování úspě...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Středa 27. května 2015 16.00 posluchárna B1 Zveme všechny zájemce na přednášku, kterou prosloví ve středu 27. května od 16.00 v posluchárně B1 (přízemí dopravní fakulty vlevo od vchodu) profesor Boston University historik a politolog Igor Lukeš. Přednáška bude v českém jazyce a umožní nám posoudit jiný - americký - pohled na události, je...
POZVÁNKA na SHROMÁŽDĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE   Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice svolává shromáždění členů akademické obce FF, které se bude konat   v pondělí 18. května 2015 od 14,00 hodin v kongresové hale (rektorát 3. patro, Studentská 95).   Program: 1. Výroční zpráva o činnosti FF UPa za rok...
Z důvodu Akademické obce Fakulty filozofické vyhlašuji na pondělí 18. 5. 2015 od 14 hodin pro studenty Fakulty filozofické Univerzity Pardubice D Ě K A N S K É  V O L N O. Výuka je zrušena.                                     ...
Katedra literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice   pořádá přednášku a besedu s paní Jolanou Voldánovou, moderátorkou Českého rozhlasu a České televize.   Setkání proběhne ve středu 29. dubna 2015 od 10:00 do 11:30 hod. v posluchárně UA-A3 v rámci studijního předmětu „Základy mediáln...
Vzhledem ke stavebním úpravám budovy EA je hlavní vchod do budovy uzavřený. Pro vstup použijte boční vchod ze strany od hlavní silnice (zastávka MHD). Před hlavní budovou bude připravená směrovací tabule. Poté zazvoňte na paní vrátnou a vyjděte schody do přízemí budovy. Zde budete naváděni směrovkami, k dispozici je paní vrátn...
Volby kandidáta na děkana Fakulty filozofické                                                                        ...