Novinky

Katedra literárání kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice pořádá přednášku pana docenta Erika Gilka, významného literárního historika působícího na FF UP v Olomouci, s názvem Umělecké tendence předválečné moderny.
Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice       POZVÁNKA   na 38. řádné zasedání Akademického senátu FF UPa,   které se koná v pondělí 30. listopadu 2015 od 14,00 hodin - videomístnost 13 038 (13. podlaží, budova EA).       Program:         Zahájení a jmenování skrutátora. Schválení programu jednání....
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Informace pro studenty končící v bakalářských a magisterských oborech ABSOLVENTSKÁ MEDAILE Fakulty filozofické Univerzity Pardubice Od roku 2007 připravila FF UPa absolventské medaile s motivem fakulty na straně lícní a symbolikou celouniverzitní na straně rubové. Autorem výtvarného návrhu je přední český medailér akad. Sochař Zdeněk Kolářský. Medaile o průmě...
UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická Pokyn č. 12/2015 Věc: Magisterská promoce a bakalářská sponze dne 19. 11. 2015 Působnost pro: absolventy bakalářských a magisterských oborů v akademickém roce 2014/2015 Účinnost:   dnem vydání Vypracovala: ...
Děkanské volno 12. 10. 2015
UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická Pokyn č. 10 /2015 Věc: Děkanské volno Působnost pro: Fakulta filozofická Účinnost: pro studenty FF Vypracoval: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., děkan Vyhlašuji v pondělí 16. 11. 2015 pro...
UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická POKYN č. 11/2015 Věc: Imatrikulace studentů I. ročníků v akademickém roce 2015/2016 Působnost pro: studenty I. ročníků bakalářského studia Účinnost:  dnem vydání Vypracovala:...
  UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická Pokyn č. 9/2015 Věc: Elektronické zápisy předmětů zimního semestru akademického roku 2015/2016 Působnost pro: studenty bakalářských a magisterských oborů Účinnost: dnem vydání Vypracovala: Nad...