Novinky

Interkulturní a transkulturní dimenze v lingvistickém, kulturním a historickém kontextu  více informací http://www.upce.cz/ff/kcj/konference.html  
Fakulta filozofická vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2013/2014   Magisterské obory (navazující): Filozofie Religionistika Učitelství anglického jazyka   Termín pro podání přihlášek: 5. 8. 2013 Termín konání přijímacích zkoušek: 2. - 3. 9. 2013   Informace o přijímacím řízení naleznete http://www.upce.cz/ff/studium/pro-uchazece/informace/jak-prihlasit.html    
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Úterý 9 - 12 hod. a po telefonické domluvě možný i jiný termín. Tel.: 466 036 213,6239, 6637,6764. 15. 7. - 19. 7. 2013 dovolená.
V době konání přijímacích zkoušek na Fakultu filozofickou budou probíhat stavební úpravy příjezdové komunikace k univerzitnímu kampusu. Více informací naleznete zde - http://www.upce.cz/kde/doprav-omezeni.html
Pozvánka na AS FF UPa 22. 05. 2013
Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice   POZVÁNKA   na 29. řádné zasedání Akademického senátu FF UPa,   které se koná v pondělí 27. května 2013 od 16,00 hodin - videomístnost 13 038 (13. podlaží, budova EA).   Program:                Zahájení a jmenování skrutátora. Schválení programu jednání. Zpráva o hospodaření FF za r. 2012. Schválení rozpočtu FF na rok 2013. Směrnice - Pravidla pro přijímací řízení...
Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice svolává shromáždění členů akademické obce FF   které se bude konat   v úterý 14. května 2013 od 13,00 hodin v kongresové hale (rektorát 3. patro, Studentská 95).   Program:     1. Představení nového Akademického senátu FF UPa     Mgr. Martina Halířová, Ph.D., místopředsedkyně AS FF 2. Zpráva o činnosti Akademického senátu FF UPa za rok 2012    Mgr. Martina Halířová, Ph.D.,...
Česká společnost pro religionistiku a Katedra religionistiky FF UPa _____________________________________________   Vás srdečně zve na přenášku     "Alternativní" sexuální morálky ve středověkém křesťanství.     Přednášku přednese     Mgr. David Zbíral, PhD.   z Ústavu religionistiky FF Masarykovy univerzity v Brně.      Akce se koná ve středu dne 13. března od 12:00 hodin   Místo konání: zasedací místnost číslo 09005 v 9. patře budoby "G"
Katedra religionistiky FF UPa vás při příležitosti Dne Tibetu zve na přednášku:   SOUČASNÁ SITUACE VE VÝCHODNÍM TIBETU   kterou prosloví   Daniel Berounský, Ph.D.     V současné době odborný asistent v semináři mongolistiky a tibetanistiky na Ústavu jižní a centrální Asie FF Univerzity Karlovy v Praze. Doktor Berounský podnikl několik dlouhodobých výzkumů ve východním Tibetu, věnuje se jazyku, dějinám i buddhistickým tradicím této oblasti.    KDY: v pondělí 11. března od...