Novinky

25. října 2018 v Aule Univerzity Pardubice ve 14.00 hod. Sraz studentů (ve společenském oblečení) je v Aule - A1 Univerzity Pardubice v 13.30 hod. Účast studentů I. ročníků je povinná. Studenti, kteří jsou do prvního ročníku zapsáni opakovaně, se imatrikulace neúčastní. Výuka je zrušena od 12.00 hod.   V Pardubicích 2. 10. 2018                   ...
Milé kolegyně, milí kolegové, srdečně Vás zveme na SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KNIHOVNY CENTRA PRO ETIKU při Katedře filosofie které se koná 4. října, v 13 hodin. Místo: UPa, Budova G, 1. patro.  
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Putovní komiksová výstava „JEŠTĚ JSME VE VÁLCE – PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ“ se na měsíc usídlila na Univerzitě Pardubice. Výstava formou dokumentárního grafického románu představuje vybraných třináct příběhů, vytvořených podle reálných vyprávění lidí, kteří prošli dramatickými zážitky z fronty 2. světové války, koncentračních táborů, komunistických lágrů a různými formami perzekuce komunistické Státní bezpečnosti. „Forma grafického románu není již po desetiletí pouze...
V novém akademickém roce 2018/2019 se mohou čtenáři Univerzitní knihovny těšit na nové služby. Mají možnost většího počtu výpůjček nebo platit bezhotovostně za upomínky. V galerii je k vidění nová výstava a se změnami přicházejí i koleje a menza. Univerzitní knihovna je připravena na příliv studentů. Svým čtenářům nabídne zase lepší služby a přichystala několik změn. Reagovala tak na opakovaná přání svých uživatelů. „Nejčastějším požadavkem studentů byla možnost zaplatit...
Univerzita Pardubice se zařadila do první čtveřice vysokých škol, kterým Národní akreditační úřad pro vysoké školství udělil na deset let tzv. institucionální akreditaci pro šest oblastí vzdělávání. Tímto krokem potvrdil univerzitě známku vysoké kvality. „Prošli jsme nezávislým a velice náročným hodnocením. Je pro nás a další rozvoj univerzity a jejích fakult nesmírně významná,“ řekl rektor univerzity prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. S účinností od 7. září 2018 může následujících deset...
Katedra věd o výchově FF si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář „Cochemská praxe a dost dobré rodičovství“. Změna termínu - seminář proběhne pouze v jednom termínu dne 23.10. od 14,00 do 16,00 h v budově EB. Původní termín dne 19.9. se přesouvá na říjen 23.10. Děkujeme. Cílem semináře je seznámit advokáty s novou praxí, jak k prospěchu dětí řešit opatrovnické spory v případě rozvodu nebo rozchodu rodičů z pohledu soudce a současných pedagogicko...
ABSOLVENTSKÁ MEDAILE Fakulty filozofické Univerzity Pardubice Od roku 2007 připravila FF UPa absolventské medaile s motivem fakulty na straně lícní a symbolikou celouniverzitní na straně rubové. Autorem výtvarného návrhu je přední český medailér akad. Sochař Zdeněk Kolářský. Medaile o průměru 30 mm je vydána v pěti verzích, odlišených použitým materiálem magisterská – postříbřená Medaile nejsou volně v prodeji, právo k odběru po jednom exempláři (podle...
V letošním roce se stánek Univerzity Pardubice stal už potřetí součástí sportovního parku Na Špici. Malí i velcí návštěvníci si mohli zasportovat a vyzkoušet například různé pohybové aktivity či veslařský trenažér. Na vědeckém stanovišti SCIENCE POINT obohacovali vysokoškolští pedagogové a jejich studenti o další vědomosti nejen děti, ale také jejich rodiče. Vyzkoušet si tak mohli nejrůznější kvízy z oblasti sportu, přírodovědných či technických oborů. Letošní Sportovní park...