Novinky

Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
    Katedra filosofie Univerzity Pardubice srdečně zve na přednášku       Hus a Masaryk     kterou přednese     doc. Jiří Vogel, Ph.D. (proděkan Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy)       v úterý 8. prosince 2015 od 10:00 v místnosti EA 01037, budova EA      
Katedra literárání kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice pořádá přednášku pana docenta Erika Gilka, významného literárního historika působícího na FF UP v Olomouci, s názvem Umělecké tendence předválečné moderny.
Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice       POZVÁNKA   na 38. řádné zasedání Akademického senátu FF UPa,   které se koná v pondělí 30. listopadu 2015 od 14,00 hodin - videomístnost 13 038 (13. podlaží, budova EA).       Program:         Zahájení a jmenování skrutátora. Schválení programu jednání....
Informace pro studenty končící v bakalářských a magisterských oborech ABSOLVENTSKÁ MEDAILE Fakulty filozofické Univerzity Pardubice Od roku 2007 připravila FF UPa absolventské medaile s motivem fakulty na straně lícní a symbolikou celouniverzitní na straně rubové. Autorem výtvarného návrhu je přední český medailér akad. Sochař Zdeněk Kolářský. Medaile o průmě...