Novinky

Východočeské muzeum v Pardubicích a Univerzita Pardubice představily novou putovní panelovou výstavu evropského významu. Jmenuje se Pernštejnské ženy a Evropa a svou premiéru měla ve středu 16. září v sále Rady Evropy ve Štrasburku. Ve Francii zůstane výstava dva týdny. Podkladem pro scénář výstavy byla kniha Pavla Marka, vedoucího Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.  „Jsem moc rád, že výstavu můžeme prezentovat právě v Radě...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vážení absolventi, s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci v České republice se ruší sponze a promoce, které se měly uskutečnit dne 7. 10. 2020 pro absolventy Fakulty filozofické Univerzity Pardubice z ledna a června 2020. Ochrana zdraví je pro nás v tuto chvíli absolutní prioritou. Diplom si prosím vyzvedněte na studijním oddělení v úředních hodinách, po telefonické domluvě je možný i jiný termín. Daný dokument lze převzít pouze osobně, případně...
Málokdo ví, že je v České republice jediná svého druhu. Funguje od roku 2017 a její vybavenost rok od roku narůstá. V knihovně Centra pro etiku si můžou studenti i veřejnost vybrat mezi téměř 5 000 různými cizojazyčnými, ale také českými tituly. „Řekl bych, že nejčastěji si badatelé půjčují publikace z období antické filozofie a 20. století, těch máme také v knihovně nejvíce. Nejpůjčovanější autor je Platón,“ říká Attila Pató z katedry filosofie a religionistiky. Zejména pro své...
Nezapomeňte si nově nejen na studijní oddělení, ale také na zkoušky, státnice, promoce, konzultaci nebo jednání na univerzitě vzít roušku. Je to nová povinnost, kterou vyvolala zhoršující se epidemiologická situace v České republice. Podle nejnovějšího opatření Ministerstva zdravotnictví ČR můžete od 10. 9. 2020 vstoupit do všech vnitřních společných prostor univerzity pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest.Další informace a výjimky, na které se tento zákaz nevztahuje, hledejte...
Milí posluchači, dnes proběhne poslední přednáška a to dr. Jaklové a dr. Stránského. Poslední přednáška plánovaná na 24. 9. bude zrušena bez náhrady.     "Románský svět“ TERMÍN Přednáška č. 1       14.00 –15.30 Přednáška č. 2   15.45 - 17.15 3. 9. 2020 Jules Verne a la Belle Époque...
Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice zakládá v roce 2020 pro zájemce z řad studentů středních škol Klub mladých historiků.​ Na schůzkách Klubu si studenti pod vedením historika Františka Šebka osvojí základní metody historikovy práce.   Seznámí se s pomocnými vědami historickými (paleografie, chronologie, genealogie, heraldika ad.) a se zajímavými historickými dokumenty. Členství v klubu studentům  vydatně napomůže s...
Informace pro studenty končící v magisterských oborech ABSOLVENTSKÁ MEDAILE Fakulty filozofické Univerzity Pardubice Od roku 2007 připravila FF UPa absolventské medaile s motivem fakulty na straně lícní a symbolikou celouniverzitní na straně rubové. Autorem výtvarného návrhu je přední český medailér akad. Sochař Zdeněk Kolářský. Medaile o průměru 30 mm je vydána v pěti verzích, odlišených použitým materiálem. Magisterská medaile je postříbřená. Medaile...