Novinky

Vilémovi z Pernštejna může dnešní krajské město děkovat. A taky to dělá. Celý rok si i vy můžete připomínat 500 let od úmrtí velkého podnikatele své doby. Podle historika Petra Vorla se Vilém dá považovat za druhého zakladatele Pardubic. „První středověké založení souvisí s rodem pánů z Pardubic, se zájmem arcibiskupa Arnošta z Pardubic o podpoření rodinného majetku. V případě Viléma z Pernštejna byly důvody trochu jiné.“ Proč Vilém a Pardubice?...
Rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek bude i nadále místopředsedou České konference rektorů (ČKR). Od 1. srpna se stane součástí nově zvoleného vedení ČKR. Do čela konference se postaví rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. Jako místopředsedové budou kromě rektora Univerzity Pardubice v dalším období působit tito rektoři: Jitka Němcová z Vysoké školy zdravotnické v Praze, Jindřich Vybíral z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Vladimír Sedlařík z Univerzity Tomáše Bati ve...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Zaměstnanci Osobně přítomni na pracovišti mohou být pouze ti zaměstnanci, kteří podstoupili v posledních sedmi dnech test na přítomnost viru SARS-CoV-2 v souladu s požadavky uvedenými v opatřeních a výsledek tohoto testu je negativní. Pravidelné testování každého zaměstnance probíhá s frekvencí nejvýše jedenkrát za sedm dní. Testovat se nyní nemusí zaměstnanci, kteří: doloží laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, přičemž od prvního pozitivního testu...
Milí posluchači UNIVERZITY VOLNÉHO ČASU, pokud situace dovolí, cyklus přednášek UVČ "Germánský svět“ bude probíhat jako obvykle od září 2021 do června 2022, jednou měsíčně ve čtvrtek od 14 h. Kapacita kurzu je plná. Bližší informace budou postupně zveřejňovány.
Termíny státních závěrečných zkoušek na Fakultě filozofické: 25.5. – 27.5.2021 Anglický jazyk – konrétní termíny rozesílány e-mailem 27. 5. 2021 Německý jazyk pro odbornou praxi v čase 9 – 13.30 h 27. 5. 2021 Kulturní dějiny magisterské od 9 h a od 13 h 27. 5. 2021 Kulturní dějiny bakalářské od 13 h 1. 6. 2021 Historicko-literární studia od 9 h a od 13 h 7. 6. 2021 Sociální antropologie bakalářská v čase 9.30 - 16 h 8. 6. 2021...
Univerzita Pardubice a Východočeské muzeum v Pardubicích představují novou výstavu evropského významu, která je k vidění v pardubickém zámku. Výstava nese název Pernštejnské ženy a Evropa a svou premiéru měla loni v sídle Rady Evropy ve Štrasburku.  Pernštejnské ženy výrazně přispěly k procesu formování evropské kulturní identity. Především díky nim bohatý a starobylý rod Pernštejnů definitivně přesáhl charakter lokálního...
Etnolog a spisovatel Tomáš Boukal, působící na Katedře sociální a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, se dlouhodobě zaobírá původními obyvateli Sibiře, kterým věnoval celou řadu knih. Nejnovější z nich právě vyšla v nakladatelství Host pod názvem Cesta mrtvých. Mezi příslušníky malého sibiřského národa Mansů, obývající povodí řeky Pelym v podhůří Uralu, se autor vypravil už několikrát a své bohaté zážitky i poznatky zúročil nejen na poli vědy, ale také coby...
Své dvě kanceláře nosí v notebooku v batohu na zádech. Absolvent Fakulty filozofické, senátor za Rychnovsko a ředitel základní školy v Dobřanech Jan Grulich se v pandemii dostal do vrcholné politiky a stal se ředitelem roku. Teď chce pomoci tomu, aby vzdělání bylo v zemi prioritou. Ředitel, učitel, spolumajitel firmy na výrobu vitaminových doplňků, senátor za Rychnovsko. Zapomněla jsem na nějakou profesi? Je to přesně tak. Po studiích pedagogiky jsem se stal učitelem...