Novinky

Ve středu 18.4.2012 od 18:00 hodin koná v přednáškovém sále Východočeského muzea přednáška s názvem Pernštejnové a výtvarná kultura gotiky, renesance a manýrismu, kde přednášet budedoc. PhDr. Vladimír Hrubý z FF.
V rámci jednání kolegia děkana dne 20. února 2012 byla na programu i otázka účasti naší fakulty na protestních akcích vysokoškolských pracovišť v průběhu příštího týdne. Vedení fakulty opakovaně vyslovilo podporu těmto aktivitám. Fyzická účast na konkrétních akcích, organizovaných v rámci naší...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou