Novinky

Nově akreditovaný CHORVATSKÝ MODUL oboru Slavistická studia zemí EU Katedra literární kultury a slavistiky FF UPa otevírá nově akreditovaný CHORVATSKÝ MODUL bakalářského oboru Slavistická studia zemí Evropské unie. Výuka v tomto modulu bude zahájena již v akademickém roce 2015/2016; zájemci se mohou hlásit do 2. kola přijímacího...
Fakulta filozofická vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro přijímací řízení platí stejná pravidla jako v prvním kole. Bakalářské obory jednooborové studium: Filozofie Religionistika Sociální antropologie Kulturní dějiny Spisová a archivní služba Německý jazyk pro odbornou praxi Historicko-liter...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
ÚŘEDNÍ HODINY STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ V OBDOBÍ OD 7. 7. 2015 DO 28. 8. 2015   ÚTERÝ 9.00 – 12.00 HOD. Po telefonické domluvě lze i v jiný termín.   20. 7. 2015 – 24. 7. 2015  ZAVŘENO (DOVOLENÁ)
UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická Pokyn č. 5/2015 Věc: Bakalářská sponze dne 25. 6. 2015 Působnost pro: absolventy bakalářských oborů v akademickém roce 2014/2015 Účinnost:   dnem vydání Vypracovala:  Naďa Tichá - vedoucí studijního...
INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PŘESTUP Z LITERÁRNÍ AKADEMIE NA KATEDRU LITERÁRNÍ KULTURY A SLAVISTIKY FF UPa Případné zájemce o přestup z Literární akademie na obor Historicko-literární studia upozorňujeme, že svoje žádosti musí společně s přehledem dosavadních studijních výsledků předložit studijnímu oddělení fakulty...
Studentky prosím, aby se zúčastnily předání cen, které proběhne 25. 6. v Aule - při slavnostním obřadu sponzí.     1. místo Markéta Maďarčíková (obor Kulturní dějiny)   2. místo Ester Kolářová (obor Sociální antropologie) Nela Michalicová (obor Kulturní dějiny)   3. místo Věra Pastuchová (obor Kulturn...
Středa 27. května 2015 16.00 posluchárna B1 Zveme všechny zájemce na přednášku, kterou prosloví ve středu 27. května od 16.00 v posluchárně B1 (přízemí dopravní fakulty vlevo od vchodu) profesor Boston University historik a politolog Igor Lukeš. Přednáška bude v českém jazyce a umožní nám posoudit jiný - americký - pohled na události, je...
Dne 25. května 2015 proběhlo za přítomnosti všech členů senátu a právníka JUDr. Horáka volební zasedání AS FF. Za kandidáta na děkana Fakulty filozofické UPa byl zvolen (v počtu 13 hlasů pro/1 hlas proti/1 hlas se zdržel) prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. Akademický senát FF následně požádá pana rektora o jmenování úspě...