Novinky

Na základě doporučení vedení Univerzity Pardubice je od 15. 6. 2020 (až do odvolání) posuzování nutnosti studijních a pracovních výjezdů do zahraničí plně v kompetenci děkanů fakult. STUDENTI FF UPa: Dosud podané žádosti o stipendium na podporu 30denní zahraniční mobility zůstávají v platnosti. Budou znovu individuálně posouzeny děkanem FF UPa (s přihlédnutím k aktuálním opatřením vlády České republiky a k situaci v dotyčných cizích zemích, resp. v tamních...
Hiphopová detektivka, psychotická novela a pozoruhodná báseň v próze mohou získat letošní Cenu Jiřího Ortena. Mezi třemi nominovanými na prestižní ocenění pro autory prózy a poezie, jimž v době vydání díla není více než 30 let, jsou dva absolventi Fakulty filozofické – Přemysl Krejčík a Ladislav Slezák. Svaz českých knihkupců a nakladatelů zveřejnil 16. června 2020 jména tří nominovaných 33. ročníku Ceny Jiřího Ortena. Z 24 přihlášených titulů vybrala odborná porota jediný...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU Fakulta filozofická UPa nabízí cyklus přednášek pro veřejnost známý jako Univerzita volného času. Záměrem organizátorů je představit dějiny lidské civilizace v celé jejich šíři a současně prezentovat humanitní vědní obory vyučované na Fakultě filozofické. V rámci ročních přednáškových cyklů, tematicky nebo chronologicky jasně vymezených, jsou posluchači seznamováni s vývojem lidské civilizace od starověku až po současnost.   Posluchačem UVČ se může...
HUMANITNÍ STUDIA – BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM Přijímací zkoušky se pro bakalářský studijní program Humanitní studia ruší. Uchazeči musí zaslat naskenovanou kopii katalogového listu (obsahující výsledky studia z 1. a 2. pololetí 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku střední školy) do 17. 6. 2020 na studijní oddělení Fakulty filozofické e-mailem (prijimacky.FF@upce.cz). Uchazeč musí do předmětu v emailu uvést název studijního programu – Humanitní studia....
  Dokázali byste říct, jestli vám dění kolem koronaviru přineslo něco pozitivního? Stejnou otázku jsme položili i děkanům našich fakult a prorektorům univerzity. Kdo byl rád za čas s rodinou, a kdo se těšil zpět na fakultu?  
Milí posluchači, dle Usnesení vlády České republiky č. 537 ze dne 11. května 2020 se smí účastnit studia (výuky, přednášek, konzultací apod.) v jedné místnosti maximálně 15 osob. Z tohoto důvodu přednášky Univerzity volného času v měsíci červnu neproběhnou. Přednášky za měsíc březen, duben, květen a červen budou nahrazeny v měsíci září a to následovně: Místo konání přednášek zůstává stejné budova EB posluchárna E2, Fakulta filozofická...
  Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti, zažili jsme dobu, která změnila naše pracovní i osobní životy. Čas, který nám rutinu změnil v novinku a z komfortu udělal zcela nečekanou výzvu. Myslím, že jste stejně jako já rádi, že se můžeme pomalu vracet k normálnímu provozu. Ke kontaktu se studenty, s kolegy a k zázemí, na které jsme zvyklí. Je to ten pravý čas, kdy se sluší poděkovat. Rád bych poděkoval Vám všem, za trpělivost a práci v...
Chcete najít svoji identitu? Získat znalosti a určit směr své kariéry? Na Univerzitě Pardubice vás čekají nové poznatky i zážitky. Ještě je šance. Nezmeškejte náš zábavný start semestru Příliv, derby s Univerzitou Hradec Králové, výjezdy do zahraničí nebo akce našich ambasadorů. Podívejte se na nabídku našich 7 fakult, uspějte ve druhých kolech a staňte se našim studentem. Studuj a nechej tu svůj otisk. Chci se přihlásit Výsledky přijímacího řízení...