Novinky

POZVÁNKA na 84. zasedání AS FF UPa   které se koná v pondělí 9. listopadu 2020 od 13:30 hodin formou videokonference   Program: Zahájení a jmenování skrutátora Schválení programu jednání Změna jednacího řádu AS FF UPa Diskuse k realizaci a evaluaci on-line výuky Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech Fakulty filozofické Univerzity Pardubice pro...
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice se i letos zapojuje do veřejné sbírky u příležitosti mezinárodního Dne válečných veteránů. Tradiční sbírka je již šestým rokem pořádána neziskovou organizací Post Bellum. Na stovkách míst po celém Česku si lidé budou moci od začátku listopadu pořídit vlčí mák a vzdát tak úctu lidem, kteří na válečných frontách, v odboji i v novodobých konfliktech bojovali za svobodu a demokracii. Den válečných veteránů se slaví po celém světě,...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Říjnová Kavárna Universitas objasnila problémy soužití Čechů a Slováků v Československu z filosofického pohledu, čímž poukázala na základní asymetrie ve vnímání společného státu. Přednášku s názvem „Prečo sa rozpadlo Československo?“ pronesl doktor Matej Cíbik z Centra pro etiku formou YouTube live streamu dne 26. 10. 2020. Velmi nás těší, že téma o důvodech rozpadu Československa oslovilo tolik posluchačů. Doktor Cíbik vysvětlil vzájemné nedorozumění Čechů a Slováků pomocí...
Cyklus přednášek a diskusních večerů s názvem Kavárna Universitas započal v novém semestru tématem, které zaujalo mnoho posluchačů. Přednášku o morových epidemiích v raném novověku v českých zemích pronesl děkan Fakulty filozofické doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. Akce kvůli současné epidemiologické situaci proběhla v online režimu přes Microsoft Teams dne 30. září 2020. Díky přednášce jsme měli možnost pochopit dopady moru na společnost a zároveň sledovat, jak tato epidemie zvaná černá smrt...
  Rektor Univerzity Pardubice se obrací na naše vysokoškoláky, především na ty z prvních ročníků. Přechod ze střední na vysokou školu je náročné období a oni se navíc vyrovnávají, spolu s ostatními studenty, s online výukou poznamenanou pandemií. "Zvládnete i tuto překážku," věří ve studenty rektor Jiří Málek.  
Kateřina Horáčková, Petr Václavek, Adéla Ješinová, Jiří Vaněk a Tomáš Vlachovský. To je pět jmen studentů i akademiků, a zároveň pětice návrhů na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole, a také na Cenu ministra školství za mimořádné činy studentů a absolventů pro rok 2020. Pomáhali jako dobrovolníci, zapojili se, nebyli lhostejní a mysleli na ostatní. I proto jejich činy během jarního nouzového stavu s COVID-19 ocenily jednotlivé...
DŮLEŽITÁ INFORMACE Cyklus přednášek Germánský svět 8. 10. nezačne. Otevření kurzu je závislé na vývoji epidemiologické situace. Pokud kurz nebude moc být otevřen nejpozději v lednu 2021, bude zahájení posunuto o rok, tj. od září 2021. Přihlášky a peníze se automaticky přesouvají. Pokud chcete být z kurzu odhlášeni a žádáte o vrácení peněz, prosím písemně na email dita.jancarikova@upce.cz Pokud jste platili bankovním převodem: v mailu uveďte svoje jméno,...
Podpořit kariéru vysokoškolských sportovců. Vytvořit pro ně takové podmínky, aby náročné sportovní, ale studijní povinnosti skloubili dohromady. To je cílem projektu UNIS (UNIverzitní Sport), do kterého se zapojilo celkem 21 vysokých škol ze 13 českých měst. Mezi nimi je i Univerzita Pardubice.   Univerzita Pardubice chce podpořit talentované sportovce, kteří studují na všech jejich sedmi fakultách. „Do programu UNIS bylo na základě výsledků z loňského roku vybráno 9 studentů...