Novinky

Hysterie byla po staletí považována za ryze ženskou chorobu. I když mnozí lékaři zjišťovali, že jí mohli trpět i muži. Ti měli však svou vlastní „mužskou“ obdobu, hypochondrie. Pod hysterii se v minulosti vešla široká škála ženských nemocí a příznaků, které byly z pohledu především mužských lékařů i společnosti nezařaditelné jinam. Jak pestrý byl seznam projevů, podobně pestré, ne-li dokonce „šílené“, byly i metody léčby. Audio Historie hysterie. Nakolik...
Na celoevropskou akci Noc vědců na Univerzitě Pardubice dorazil rekordní počet návštěvníků. Tradiční akce v kampusu se letos zúčastnilo 2 000 lidí.    Jak se jedna z nejoblíběnějších popularizačních akcí líbila Vám? My jsme se na stanovištích naší fakulty dost vyřádili. Antropologové posílili vaše zvukové a vizuální vjemy v sibiřském týpí, které jasně zářilo tmou. Filosofové nám ukázali, že jsme si s netopýry v mnohém podobní – taky toužíme hlavně nenarazit. U ...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Ve dnech 20. - 22. září 2022 se v Ústí nad Labem konal 12. sjezd českých historiků. Profesní setkání členů české historické obce navázalo na přechozí jednání, které se konalo v roce 2017 v Olomouci. V Ústí nad Labem se sešlo téměř 600 historiků a historiček, kteří se zamýšleli nad stavem současné historické vědy v ČR a prezentovali výsledky svých výzkumů. Hlavní zasedání probíhalo ve třech panelech a šesti diskuzních fórech a doplňovalo ho 40 volných kongresových...
Na celoevropskou akci Noc vědců na Univerzitě Pardubice dorazil rekordní počet návštěvníků. Tradiční akce v kampusu se letos zúčastnilo 2 000 lidí.    Molekulární gastronomie a pokusy přímo v chemických laboratořích, kreativní jedlé umění s restaurátory, zdravotnický test čichu a zraku v 3D brýlích. Program se nesl v souladu s letošním tématem Všemi smysly a bavil nejen rodiny s dětmi, ale i všechny nadšence vědy a zákonitostí přírody. Atraktivní...
Slavnostní imatrikulace 1. ročníků 20. října 2022 v Aule Univerzity Pardubice v 9.30 hod. Sraz studentů je v Aule – A1 Univerzity Pardubice v 9.00 hod. Účast studentů 1. ročníků je povinná. Studenti, kteří jsou do prvního ročníku zapsáni opakovaně, se imatrikulace neúčastní. Výuka v tento den odpadá.
V doplňujících volbách do AS UPCE z řad studentů ve volebním celku „Fakulta filozofická“ nebyl zvolen žádný senátor, neboť v průběhu voleb došlo k technickým potížím, které významně ovlivnily výsledek voleb. Jelikož se chyba stala na straně organizátora voleb a celkem 17 studujícím bylo odepřeno právo volit svého zástupce do AS UPCE, vydává hlavní volební komise rozhodnutí o opakování voleb, respektive o opakování hlasování, a to v termínu 12. a 13. října 2022.
Pozvánka na AS FF 27. 09. 2022
POZVÁNKA na 103. zasedání AS FF UPCE které se koná v pondělí 3. října 2022 od 13:30 hodin v EA 13022 Program: Zahájení a jmenování skrutátora Schválení programu jednání Žádost o udělení předběžného souhlasu se jmenováním nového člena Disciplinární komise FF UPCE – předkládá děkan fakulty doc. Kubeš Projednání návrhu žádosti o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Německý jazyk pro odbornou praxi – předkládá děkan...
Celoevropskou akci Noc vědců bude opět hostit Univerzita Pardubice. Tradiční akce se tentokrát ponese v souladu s letošním tématem Všemi smysly. Pro rodiny s dětmi, ale i pro všechny nadšence vědy a zákonitostí přírody, se otevře v pátek 30. září kampus univerzity. Molekulární gastronomie a pokusy přímo v chemických laboratořích, kreativní jedlé umění s restaurátory, zdravotnický test čichu a zraku v 3D brýlích. To vše čeká návštěvníky od 16 do 22 hodin...