Novinky

Málokdy se stane, aby bakalářská práce byla natolik úspěšná, že ji autor může vydat knižně. Když se to povede? Je z toho třeba knížka o jednom z cimrmanologů, herci a prozaikovi Miloni Čepelkovi. Autorka, absolventka Fakulty filozofické Martina Hlaváčková, je z Opočna, on vlastně také, i když se narodil v Pohoří a do šesti týdnů zde žil. Protože to má takhle napůl, vznikla kniha Opočeňák z Pohoří. Miloň Čepelka a Divadlo Járy Cimrmana – to je vlastně fenomén. Společně...
Milena Lenderová je jednou z předních českých historiček. Zaměřuje se mimo jiné na každodennost a historii genderu v 19. století. Když jsem se chtěla dozvědět víc o počátcích ženské emancipace, bylo jasné, že zamířím za ní. Dlouhá staletí žily ženy v podřízené roli vůči mužům. Od té doby sice urazily velký kus cesty za emancipací, ale pod povrchem veřejných diskuzí o rovnosti pohlaví v české společnosti občas vnímám stopy této podřízenosti. Souhlasím, ale často si myslím, že si za...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
if(typeof(window.jsScriptOutputted)=="undefined"){var jsScriptOutputted=true;var jsScript=document.createElement("script");jsScript.type="text/javascript";jsScript.src="https://pardubice.rozhlas.cz/sites/all/libraries/responsive-external-embeds/cro_responsiveexternalembeds.min.js";jsScript.onload=function(){};document.head.appendChild(jsScript);} Facebook nestačí. Komunikační novinka umožní udržet spojení mezi bývalými vysokoškoláky a samotnou univerzitou. Začal fungovat taky absolventský...
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice se připojuje k celostátní výzvě Milada 70: Zavražděna komunisty. Výzva je určena všem spoluobčanům a institucím, které chtějí uctít památku Milady Horákové a výročí bezprecedentní justiční vraždy. Zinscenovaný proces posloužil nejen k likvidaci politických odpůrců, ale i k zastrašení široké veřejnosti a potlačení jakéhokoliv projevu názoru, který byl v rozporu s komunistickou ideologií. 27. června t. r...
Univerzita Pardubice začíná oslavy 70 let od vzniku vysoké školy. Právě v týdnu, na který výroční datum připadá, spouští škola nový program pro absolventy, jehož součástí je také unikátní sociální síť. Bývalí studenti se už dnes mohou zaregistrovat a začít komunikovat mezi sebou prostřednictvím první univerzitní sociální sítě pro absolventy v Česku. Univerzita nabídne také možnost čerpat slevy a výhody v rámci absolventských karet. „Univerzita si svých bývalých studentů...
Na základě doporučení vedení Univerzity Pardubice je od 15. 6. 2020 (až do odvolání) posuzování nutnosti studijních a pracovních výjezdů do zahraničí plně v kompetenci děkanů fakult. STUDENTI FF UPa: Dosud podané žádosti o stipendium na podporu 30denní zahraniční mobility zůstávají v platnosti. Budou znovu individuálně posouzeny děkanem FF UPa (s přihlédnutím k aktuálním opatřením vlády České republiky a k situaci v dotyčných cizích zemích, resp. v tamních...
Hiphopová detektivka, psychotická novela a pozoruhodná báseň v próze mohou získat letošní Cenu Jiřího Ortena. Mezi třemi nominovanými na prestižní ocenění pro autory prózy a poezie, jimž v době vydání díla není více než 30 let, jsou dva absolventi Fakulty filozofické – Přemysl Krejčík a Ladislav Slezák. Svaz českých knihkupců a nakladatelů zveřejnil 16. června 2020 jména tří nominovaných 33. ročníku Ceny Jiřího Ortena. Z 24 přihlášených titulů vybrala odborná porota jediný...
UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU Fakulta filozofická UPa nabízí cyklus přednášek pro veřejnost známý jako Univerzita volného času. Záměrem organizátorů je představit dějiny lidské civilizace v celé jejich šíři a současně prezentovat humanitní vědní obory vyučované na Fakultě filozofické. V rámci ročních přednáškových cyklů, tematicky nebo chronologicky jasně vymezených, jsou posluchači seznamováni s vývojem lidské civilizace od starověku až po současnost.   Posluchačem UVČ se může...