Novinky

Z důvodu konání oslav 20 let Fakulty filozofické je  na pondělí 4. října 2021 od 13 hodin pro studenty Fakulty filozofické Univerzity Pardubice D Ě K A N S K É  V O L N O Výuka je zrušena.
Děkan Fakulty filozofické vyhlašuje na pondělí 27. září 2021 pro studenty Fakulty filozofické UPa DĚKANSKÉ VOLNO. Výuka je zrušena.
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
V souladu s aktuálními protiepidemickými opatřeními rektorátu Univerzity Pardubice vydává děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice toto opatření. Zaměstnanci V návaznosti na aktuálně platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví a Opatření rektora č. 8/2021 bylo s účinností od 1. 7. 2021 zrušeno organizované testování zaměstnanců v prostorách Univerzity Pardubice. Je pouze doporučeno mít při sobě doklad o očkování, případně platnou zprávu o negativním výsledku RT-...
Co udělá s mladými lidmi pobyt v divoké přírodě bez kontaktu s okolním světem? Právě to zkoumali v ojedinělém experimentu studenti Univerzity Pardubice. Během izolace ušli v uzavřené skupině skoro 300 kilometrů. „Tento výzkum není pro antropology úplně typický. Primárně zkoumají nějakou kulturu anebo společnost. Tím, že jsme se izolovali někde za polárním kruhem v Laponsku, tak zrovna tuto myšlenku popíráme. Chtěli jsme ale realizovat terénní praxe i v době covidu. Proto jsme...
  POZVÁNKA mimořádné zasedání AS FF UPa které se koná v pondělí 6. září 2021 od 13:30 hodin formou videokonference     Program zasedání AS FF UPa Zahájení a jmenování skrutátora Schválení programu jednání Projednání Návrhu změny garanta doktorských studijních programů Filosofie / Philosophy – předkládá doc. Kubeš Různé Senátorky, senátoři a vedení fakulty obdrží pozvánku přímo do MS Teams. Hosté z...
Fakulta filozofická získala ocenění za spolupráci a koordinaci studentů v rámci programu „Fakulty doučují“. Ten měl za cíl podpořit vzdělávání žáků základních škol v době přerušení prezenční výuky. Na jaře roku 2020 se vlivem omezení prezenční výuky a protiepidemických opatření výrazně zkomplikovala situace ve školách. Nezisková organizace Člověk v tísni, Národní pedagogický institut a 23 fakult vysokých škol a vzdělávacích programů v přímé reakci na tuto složitou situaci...
Naši dva studenti Aneta Kohoutová (Centre for Ethics) a Šimon Macek (Katedra sociální a kulturní antropologie) se právě nachází na literárně výzkumném rezidenčním pobytu na zámku v Luhačovicích. Rezidenci získali od nadačního fondu Pramen Luhačovice se svým projektem „Po stopách lokálů“. Výzkumným záměrem čtrnáctidenního pobytu je vytvoření alternativní mapy města, která bude na lázeňskou destinaci nahlížet skrze tělesné prožitky a vzpomínky místních, jako alternativu k turistickým...
Afghánci vědí, čeho je Tálibán schopný, proto raději nekladou odpor, říká sociální antropolog Libor Dušek z Vrchlabí. V Afghánistánu byl čtyřikrát, naposledy v roce 2016 jako vedoucí expedice, která vylezla na tamní nejvyšší horu Nošak. Libor Dušek z Vrchlabí chtěl zemi, kde zcela převzalo kontrolu radikální islamistické hnutí Tálibán, navštívit i letos v červnu. Překročit hranice z Tádžikistánu už mu však úřady nedovolily. Sociokulturní antropolog se Afghánistánem odborně zabývá celý...