Vědecká konference - Exkluze a inkluze jako paralelní (re)socializační procesy

Uložit do kalendáře 07-12-2017 8:00 07-12-2017 22:00 Czech republic/Europe Vědecká konference - Exkluze a inkluze jako paralelní (re)socializační procesy Katedra věd o výchově Fakulty filozofické pořádá vědeckou konferenci s mezinárovní účasti Aktuální problém resocializační pedagogiky V. na téma Exkluze a inkluze jako paralelní (re)socializační procesy. Konference rozvíjí... VAP Studentská 95
07. 12. 2017 VAP Studentská 95

Katedra věd o výchově Fakulty filozofické pořádá vědeckou konferenci s mezinárovní účasti Aktuální problém resocializační pedagogiky V. na téma

Exkluze a inkluze jako paralelní (re)socializační procesy.

Konference rozvíjí tradici předchozích konferencí organizovaných Katedrou věd o výchově Fakulty filozofické Univerzity Pardubice a obsahově rozvíjí předchozí témata vlastním užším zaměřením na aktuální otázky a problémy spojené s problematikou inkluze a exkluze u dětí a mládeže v rámci (re)socializace u nás i v zahraničí.

Katedra věd o výchově