Vědecká konference - Exkluze a inkluze jako paralelní (re)socializační procesy

Katedra věd o výchově Fakulty filozofické pořádá vědeckou konferenci s mezinárovní účasti Aktuální problém resocializační pedagogiky V. na téma

Exkluze a inkluze jako paralelní (re)socializační procesy.

Konference rozvíjí tradici předchozích konferencí organizovaných Katedrou věd o výchově Fakulty filozofické Univerzity Pardubice a obsahově rozvíjí předchozí témata vlastním užším zaměřením na aktuální otázky a problémy spojené s problematikou inkluze a exkluze u dětí a mládeže v rámci (re)socializace u nás i v zahraničí.

Datum: 
7. Prosinec 2017 - 8:00 - 22:00
Místo konání: 
VAP Studentská 95