Dějiny Pardubic - cyklus přednášek UVČ OBSAZENO, NOVÉ PŘIHLÁŠKY NEPŘIJÍMÁME

Přednášející: PhDr. František Šebek,

pracovník Ústavu historických věd FF UPa

a emeritní ředitel Východočeského muzea v Pardubicích

Místo konání přednášek: posluchárna EB/E2, Fakulta filozofická

Termín konání: vždy v úterý od 16 hodin

1. Říjen 2017 - 22:00
Odkaz: 
https://ff.upce.cz/ff/studium/uvc-pce.html
Kontaktní osoba: 
Dita Jančaříková