Na skok do Velké Británie během Čaje o páté

17. 5. 2023

V pondělí 15. května se uskutečnilo další neformální povídání z cyklu Čaj o páté. V bistru Laborka debatovali nejen o Velké Británii doktorka Olga Roebuck z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, profesor Bohuslav Mánek z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a doktor Miloš Horejš z Národního technického muzea.

„Velká Británie je historicky rozdělená země; sociálně i národnostně. Jednotlivé složky společnosti si s sebou nesou spoustu historických křivd. Monarchie, kterou představovala Alžběta II., byla jedním z jednotících prvků, ke kterému mohli Britové vzhlížet,“ upozornila Olga Roebuck.

Po historickém exkurzu do dějin dynastie Windsorů hosté rozebírali například nedávnou korunovaci Karla III. v porovnání s tou předchozí. „Naděje, které se upírají ke Karlovi III. nejsou zdaleka tak zásadní, jako tomu bylo u jeho matky.“ uvedla Olga Roebuck.

Neobsáhlejším tématem bylo dlouhé období vlády královny Alžběty II., otevřely se královniny povinnosti, vztah s manželem Filipem a jejich dětmi nebo významné události, kterým Alžběta přihlížela. „Královna panuje, ale nevládne, je to symbol státu, který do formálních záležitostí nezasahuje, vládne parlament,“ doplnil prof. Mánek.

Reálie o britské monarchii v průběhu setkání osvěžily i osobní zážitky a postřehy diskutujících, díky kterým si mohli návštěvníci Čaje o páté vytvořit přesnější obraz nejen o britské společnosti, ale i o královské rodině.Foto: Adrián Zeiner, Univerzita Pardubice

Mgr. Michal Němeček
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice