Ohlédnutí za exkurzemi do škol

5. 5. 2023

Studenti bakalářského studijního programu Anglický jazyk pro vzdělávání z Katedry anglistiky a amerikanistiky v dubnu navštívili několik základních škol s moderními pedagogickými přístupy ve výuce.

Zavítali například na ZŠ Montessori Pardubice, Scioškolu Praha 11, ZŠ Hučák Hradec Králové, Montessori školu Kladno, ZŠ Hůrka Kutná Hora a ZŠ Na rovině Chrudim.

V rámci jednodenních exkurzí tak měli možnost nahlédnout do školního prostředí, kde je podporována vnitřní motivace a autonomie žáků, žáci nejsou hodnoceni známkami, sami si plánují a rozvrhují své učení prostřednictvím týdenních plánů, a jsou tak sami zodpovědní za své učení. Učitelé na těchto školách působí v roli průvodců a vytvářejí vhodné podmínky a příležitosti pro vzájemné učení.

Věřím, že tato přímá zkušenost bude pro naše studenty, budoucí učitele angličtiny, obohacující a inspirující pro jejich profesní rozvoj. 

Mgr. Helena Zitková, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky