Harmonogram jednání o návrhu na jmenování děkana FF UPCE pro funkční období 2023-2027

29. 3. 2023

V říjnu tohoto roku vyprší funkční období stávajícího děkana naší fakulty, a proto akademický senát Fakulty filozofické vyhlašuje nové volby na funkční období 2023-2027.

Návrhy kandidátů mohou komukoliv z volební komise podávat všichni členové akademické obce a členové vědecké rady Fakulty filozofické univerzity Pardubice. Návrhový formulář naleznete níže.  

Uzávěrka přijímání návrhů
3. dubna 2023 ve 13:00

Představení kandidátů a předvolební diskuse
15. května 2023

Termín voleb
22. května 2023 na zasedání AS FF UPCE od 13:30


Volební komise
Doc. PaedDr. Monika Černá, Ph.D., předsedkyně VK
Doc. Mgr. Filip Grygar, Ph.D.
PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.


V Pardubicích 13. února 2023
Předsednictvo AS FF UPCE