Podařilo se nám získat učebnice češtiny pro Ukrajince

22. 12. 2022

Na univerzitu přišel Ježíšek. 

Katedře věd o výchově Fakulty filozofické Univerzity Pardubice se ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj podařilo získat učebnice a pracovní sešity českého jazyka pro Ukrajince.

Téměř 200 učebnic a pracovních sešitů je po jednání s Jazykovým centrem Univerzity Pardubice umístěno v univerzitní knihovně. Učebnice budou používat účastníci nízkoprahových kurzů českého jazyka, které fakulta pořádá. 

Mgr. Lucie Hájková
Katedra věd o výchově FF UPCE