Elektronické volby do Akademického senátu UPCE (7. 12. - 9. 12.)

6. 12. 2022

Od středy do pátku se uskuteční elektronické volby do Akademického senátu Univerzity Pardubice (AS UPCE). Akademici a studenti mají možnost zvolit osoby, které budou zastupovat zájmy Fakulty filozofické na úrovni univerzity.

Volby probíhají přes portál https://evolby.upce.cz od středy 7. prosince 2022 8:00 hod. do pátku 9. prosince 2022 22:00 hod..

 • Studenti volí 2 senátory z řad studentů
 • Akademici volí 4 senátory z řad akademických pracovníků

Představení jednotlivých kandidátů naleznete zde.


Kandidáti z řad akademiků:

 • Čapský Martin, doc. Mgr., Ph.D., Ústav historických věd
 • Horálek Adam, PhDr., Ph.D., Katedra sociální a kulturní antropologie
 • Jiránek Tomáš, doc. PhDr., Ph.D., Ústav historických věd
 • Kleprlík Michal, Mgr., Ph.D., Katedra anglistiky a amerikanistiky
 • Sikora Ondřej, Mgr., Ph.D., Katedra filosofie a religionistiky
 • Šándorová Zdenka, PaedDr., Ph.D., Katedra věd o výchově

Kandidáti z řad studentů:

 • Lacina Martin, Mgr., Ústav historických věd, doktorské studium, 2. ročník
 • Lavrenčíková Jindra, Mgr., Ústav historických věd, doktorské studium, 1. ročník
 • Rozen David, Mgr., Katedra filosofie a religionistiky, doktorské studium, 3. ročník

Dílčí volební komise:

 1. Mgr. Lukáš Hambálek, budova EA, kancelář 13034 nebo sekretariát KAA (budova EA 13. patro)
 2. Mgr. Lucie Hájková, budova G, kancelář 09 007 nebo sekretariát KVV (budova G, 10. patro)
 3. Mgr. Diana Kalášková, KFR
Ing. Jan Pražák