Ivo Říha – Literární postavy Karoliny Světlé: „kreace ideálu“

Uložit do kalendáře 02-02-2022 18:00 02-02-2022 20:00 Czech republic/Europe Ivo Říha – Literární postavy Karoliny Světlé: „kreace ideálu“ Srdečně Vás zveme na přednášku literárního historika Iva Říhy, která nese název Literární postavy Karoliny Světlé: „kreace ideálu“. Přednáška nabídne pohled na specifika tvůrčí práce s literární postavou, resp. na možné... Městská knihovna, Ústí nad Orlicí
02. 02. 2022 Městská knihovna, Ústí nad Orlicí
KLKS
UHV
Ivo Říha – Literární postavy Karoliny Světlé: „kreace ideálu“

Srdečně Vás zveme na přednášku literárního historika Iva Říhy, která nese název Literární postavy Karoliny Světlé: „kreace ideálu“.

Přednáška nabídne pohled na specifika tvůrčí práce s literární postavou, resp. na možné způsoby čtenářského vnímání jejího zapojení do celkového významového plánu díla. Jak známo, Karolina Světlá modelovala svoje výrazné hrdiny (a především hrdinky) na základě ústních „zpráv“ o dobové realitě Podještědí. Výsledné umělecké ztvárnění pak bývalo ztotožňováno – mimo jiné díky mnohostrannému přednastavení kódu literární komunikace mezi autorkou a recipientem – s představou toho nejlepšího z duševního života národa; toho, co čtenáře vyzývá k následování…

Náplň přednášky bude vycházet z dlouhodobého výzkumu, jehož závěry Ivo Říha publikoval v monografii Možnosti četby (Karolina Světlá v diskurzu literární kritiky druhé poloviny 19. století), vydané nakladatelstvím Pavel Mervart (2012), a v dalších studiích. Přihlédnuto bude rovněž k jeho odbornému komentáři k nejnovějšímu vydání Vesnického románu Karoliny Světlé (edice Česká knižnice, nakl. Host, 2019).

Městská knihovna, Ústí nad Orlicí | 2. 2. 2022 | 18:00 hod. 

Městská knihovna, Ústí nad Orlicí
PhDr. Ivo Říha, Ph.D.
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.