Studenti přeložili povídky Wladimira Kaminera

17. 12. 2021

Katedra cizích jazyků pořádala předvánoční čtení studentských překladů, které byly letos věnovány povídkám Wladimira Kaminera. 

Tradiční akce je pro studenty ideální příležitostí, jak se prakticky seznámit s překlady uměleckých textů a předat zkušenosti mezi jednotlivými generacemi studentů. Překladatelská práce je těžká disciplína s mnoha úskalími a všichni zúčastnění se s ní utkali se ctí.

V rámci letošního autorského čtení si studenti připravili osm povídek z dosud do češtiny nepřeložené knihy Wladimira Kaminera Ausgerechnet Deutschland. Kniha reflektuje téma uprchlické vlny v roce 2016, Kaminer dokáže s citlivou otázkou pracovat s humorem a nadhledem. Jedná se o jakýsi „emigrantský pohled na druhou“, kde se i přes výraznou kritiku objevuje lidské porozumění a pochopení.

Během předvánočního dopoledne se tak posluchači dozvěděli, proč lišku neoslovovaly zelené kartonové slepice nebo proč překladač automatickým hlasem nabízí velmi často větu „vezmeš si mě?“ Zazněly ale i hlubší myšlenky: člověk by nikdy neměl říkat, že je něco nevhodné jen proto, že to nikdo neudělal.

Akce nezůstala omezena jen na univerzitní prostředí, ale otevřela se i pro on-line publikum mimo univerzitu. Studenti výsledky své překladatelské práce představili klientům domova seniorů V Podzámčí nebo se žákům základních škol. Setkání dostalo kromě odborného rozměru také dimenzi mezigenerační a lidskou, která měla pro všechny zúčastněné jistě obrovský význam.   

Studenti druhého a třetího ročníku tak svými překlady nejen mladším kolegům ukázali, že je možné naučit se překládat beletristický text prakticky během dvou semestrů. Všechny překlady budou soutěžit v rámci akce Den s překladem Filozofické fakulty Ostravské univerzity, ve které naši studenti pravidelně získávají čestná uznání.


Wladimir Kaminer (*19. 7. 1967)
je původem ruský spisovatel, novinář a bloger žijící od roku 1990 v Německu. Pracoval jako zvukař pro divadlo a rozhlas, později studoval dramaturgii. V současnosti patří mezi nejvyhledávanější německy píšící autory středního věku. Wladimir Kaminer je mistrem humoru, slovních hříček a výstižných glos. Právě takový pohled cizince na německý svět vyvolal u tamních čtenářů zájem a nadšení a vymrštil Kaminera mezi nejzářivější literární hvězdy.

Ing. Jan Pražák
Poradenské a propagační centrum