UPCE

Naši historici představili své publikace na zámku v Pardubicích

15. 11. 2021

V rámci jubilejního X. ročníku knižního veletrhu Zámek plný knih, který tradičně pořádá Východočeské muzeum v Pardubicích, představil Ústav historických věd publikace svých členů, jež byly vydány v posledních dvou letech.

Prezentovány byly knihy etablovaných historiků ústavu – Mileny Lenderové o babictví a porodní asistenci, Marie Mackové a Kristiny Kaiserové o rakouské provincii redemptoristů a Tomáše Jiránka, Zbyňka Vydry a Blanky Zubákové o židovském bojkotu nacistického Německa.

Svůj prostor dostaly také práce mladších členů ústavu a studentů doktorského studia – Šárky Nekvapil Jiráskové o protoindustriální společnosti v 18. a 19. století, Denisy Vídeňské o dětech v aristokratických rodinách v 19. století či deníky pardubických vysokoškoláků z období sametové revoluce, které editovala Marie Jílková.

V rámci vlastní prezentace pak Východočeské muzeum poskytlo prostor dalším úspěšným publikacím z produkce ÚHV – knize Petra Vorla o šmalkaldské válce, Ladislava Nekvapila o čelední službě v raném novověku a Marie Buňatové týkající se obchodu mezi Prahou a Itálií v raném novověku. Akce nabídla účastníkům možnost nahlédnout nejen úspěchy pardubických historiků, ale také šíři badatelských témat, jímž v posledních letech věnují členové ÚHV pozornost.

Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.