Fakulta získala ocenění za účast v programu Fakulty doučují

25. 8. 2021

Fakulta filozofická získala ocenění za spolupráci a koordinaci studentů v rámci programu „Fakulty doučují“. Ten měl za cíl podpořit vzdělávání žáků základních škol v době přerušení prezenční výuky.

Na jaře roku 2020 se vlivem omezení prezenční výuky a protiepidemických opatření výrazně zkomplikovala situace ve školách. Nezisková organizace Člověk v tísni, Národní pedagogický institut a 23 fakult vysokých škol a vzdělávacích programů v přímé reakci na tuto složitou situaci zapojilo studenty, kteří mohli v rámci svých povinných praxí realizovat individuální či skupinové doučování žáků, osobně i on-line.

Pomocnou ruku v rámci iniciativy „Fakulty doučují“ podali také studenti Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Studenti z katedry anglistiky a amerikanistiky doučovali anglický jazyk, jiným předmětům se věnovali studenti z katedry věd o výchově.  

Ocenění a poděkování patří především studentům, kteří v náročné době svým osobním a aktivním přístupem podpořili žáky základních škol.


V době letních prázdnin bylo doučování pozastaveno, ale předpokládá se, že navázaná spolupráce bude pokračovat i v dalším akademickém roce.

 

Ing. Jan Pražák
Poradenské a propagační centrum FF