Výstava: Z bratrů okupanti. Rok 1968 v Chocni a okolí

Uložit do kalendáře 22-05-2021 9:00 13-06-2021 17:00 Czech republic/Europe Výstava: Z bratrů okupanti. Rok 1968 v Chocni a okolí Základní škola Sv. Čecha v Chocni a Ústav historických věd FF UPCE Vás srdečně zvou na novou výstavu, která nese název Z bratrů okupanti. Rok 1968 v Chocni a okolí. Výstavu připravili žáci historického kroužku při ZŠ Svatopluka Čecha v... Orlické muzeum v Chocni
22. 05. - 13. 06. 2021 Orlické muzeum v Chocni
Ústav historických věd
UHV
Výstava Z bratrů okupanti. Rok 1968 v Chocni a okolí

Základní škola Sv. Čecha v Chocni a Ústav historických věd FF UPCE Vás srdečně zvou na novou výstavu, která nese název Z bratrů okupanti. Rok 1968 v Chocni a okolí.

Výstavu připravili žáci historického kroužku při ZŠ Svatopluka Čecha v Chocni, s nímž Ústav historických věd Fakulty filozofické úzce spolupracuje. Práce na výstavě probíhaly především online formou, přičemž vernisáž byla vzhledem k epidemické situaci zrušena.

22. 5. – 13. 6. 2021
Orlické muzeum v Chocni
Otevřeno denně od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00


Na výsledné podobě výstavy se podílely lokální paměťové instituce - Orlické muzeum v Chocni, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Státní oblastní archiv v Zámrsku – Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí, Archiv bezpečnostních složek, Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, Městská knihovna Choceň a ateliér Jak obléci pračlověka

Výstava Z bratrů okupanti. Rok 1968 v Chocni a okolí
Fakulta filozofická
Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.