Doktorandská kolokvia Historie

Uložit do kalendáře 16-02-2021 10:00 30-06-2021 12:00 Czech republic/Europe Doktorandská kolokvia Historie Zveme nejen doktorandy na kolokvia s našimi pozvanými hosty. Jednotlivá setkání se uskuteční v průběhu letního semestru – začínáme online. Kdo má zájem se přidat, nechť kontaktuje doc. Jiřího Kubeše (jiri.kubes@upce.cz) a bude... on-line
16. 02. - 30. 06. 2021 on-line
doktorandská kolokvia
Ústav historických věd
centrum pro etiku
Katedra filosofie a religionistiky
Doktorandská kolokvia Historie

Zveme nejen doktorandy na kolokvia s našimi pozvanými hosty.

Jednotlivá setkání se uskuteční v průběhu letního semestru – začínáme online.

Kdo má zájem se přidat, nechť kontaktuje doc. Jiřího Kubeše (jiri.kubes@upce.cz) a bude mu zaslán odkaz na konkrétní kolokvium.

Program letního semestru 2020/2021

16. únor 2021
Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D. (Katedra filosofie a religionistiky FF UPa)
How to apply for AKTION scholarship

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88329863032?pwd=eGprbTMxUElPa1BwRSsyRW1KQnR2Zz09
Meeting ID: 883 2986 3032
Passcode: REbP3n


23. únor 2021  v 10.00 hod.
prof. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. (Ústav historických věd FF UPa)
Moderní historik a strategie úspěchu

V první části se prof. Šedivý formou moderovaného rozhovoru podělí se studenty o své kariérní zkušenosti. Zaměří se přitom na otázku sebeprezentace, problematiku rozvoje komunikačních schopností i koncepčního a strategického myšlení studentů. Ve druhé (praktické) části kolokvia pak studenty upozorní, na co se zaměřit a čemu se vyvarovat při přípravě projektů do GAČR.

Odkaz pro připojení.


2. březen 2021 (garant Panoch)
doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D. (Katedra dějin umění FF UP Olomouc)
Tradicionalismus v současné architektuře

Odkaz pro připojení.


30. březen 2021 (garant Marek)
PhDr. Jana Černá, Ph.D. (Katedra filozofie FF ZU Plzeň)
Projekty Marie Curie a jejich přínos pro moderního vědce

Kolegyně Černá je úspěšnou řešitelkou projektu Marie Curie. Obeznámí nás s procedurou, která udělení tohoto prestižního evropského projektu předcházela, a upozorní na výhody a úskalí spojené   s tímto typem grantu. V druhé části kolokvia přiblíží rozdíly mezi českým, evropským a latinsko- americkým akademickým prostředím.


14. duben 2021 (garanti Vídeňská – Krčál)
PhDr. Ladislav Jackson /Zikmund-Lender/ (Katedra teorií a dějin umění Fakulta výtvarných umění VUT Brno)
Queer domesticita: prostor, design, každodennost


27. duben 2021 (garant Prchal)
Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D. (Orální historie – Soudobé dějiny FHS UK Praha)
Kulturní dějiny vojenství


11. květen (garant Panoch)
Mgr. Markéta Svobodová, Ph.D. (Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Praha)
Klub českých turistů a jeho stavební strategie


18. květen (garant Panoch)
Mgr. Filip Herza, Ph.D. (Etnologický ústav AV ČR Praha)
Imaginace jinakosti a pražské freak shows v 19. a 20. století


25. květen (garant Kubeš)
doc. Dr. phil. Mgr. Pavel Himl (Antropologická studia, Fakulta humanitních studií UK Praha)
Od aktéra k instituci (a zase zpátky) aneb O překračování zažitých periodizačních mezníků (zejména toho mezi předmodernou a modernou)


3. – 4. červen (garant Kubeš)
mezinárodní doktorandský workshop New trends in research of the history of Habsburg imperial diplomacy (16th – 19th centuries)

druhá polovina června
doktorské čtení: Dana Grabcová


Pozornosti doporučujeme i dvoudenní odborné akce Centra pro etiku, jež jsou vedeny v angličtině.

Vstup zdarma
Fakulta filozofická
doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.