Informace pro posluchače Univerzity volného času

9. 12. 2020

Vážené dámy, vážení pánové,

vedení Fakulty filozofické Univerzity Pardubice vše důkladně zvážilo, proto program Univerzity volného času odložíme na dobu, kdy nám bude umožněno osobní setkávání.

Abychom ale zůstali v průběžném kontaktu, budeme těm z Vás, kteří disponují adekvátním technickým vybavením, zatím nabízet jiné online akce podobného zaměření, které jsou zdarma poskytovány naši fakultou. Patří mezi ně např. přednášky našich akademických pracovníků v rámci "Kavárny Universitas".

Dita Jančaříková
dita.jancarikova@upce.cz